Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Topmøde på seminar for spillesteder og festivaler

Det blev kaldt livepolitisk topmøde, da kulturordførerne var sat stævne til Seminar'11 i Odense, men nogen egentlig forventning om politiske beslutninger var der ikke lagt op til.

I hvert fald ikke for de seks fremmødte kulturordførere fra hhv. S, SF, R, V, DF og Enh. Kulturminister Per Stig Møller samt kulturordfører for Konservative Rasmus Jarlov var begge blevet forsinket.

Ordførerne blev af moderator Lene Johansen bedt om at kommentere på musikbranchens status som den er opfjort i flere analyser i løbet af det seneste år, ift. musikeksport, vækstlag mm.
Mens Mogens Jensen (S) betvivlede pengestrømsanalysens relativt lave tal for eksport på 93 mio. kr., mente Pernille Frahm (SF), at pengestrømsanalysens giver det indtryk, at der ikke er overvejelser bag systemet for støtte til musikken; at det simpelthen beror mere på tradition og rutiner, end på reel strategi., hvilket måske kan være en en del af forklaringen på det lave eksportbeløb.

Der var enighed om, at en omprioritering af midlerne er nødvendig. Men mens Karin Nødgaard (DF) ikke mente, at denne skal ske mellem den klassiske og den rytmiske musik, og heller ikke var villig til at sætte et tal på en eventuel tilførsel af midler til den rytmiske musik, var både Mogens Jensen (S), Johs Jensen (R), Pernille Frahm og Per Clausen (Enh.) rundhåndede med at fremsætte froslag om millionbeløb. Den afgørende diskussion af en omfordeling af midlerne blev dog sat på spidsen af et spørgsmål fra Studenterhus Aarhus, der afkrævede ordførerne et svar på, hvornår man opretter en pulje, der er målretttet spillesteder og festivaler som erhvervsvirksomheder? Der var stort set enighed i panelet om, at man bør se på, hvordan man kan tilrette eksisterende erhvervsstøtteordninger, så de omfatter den særlige størrelsen, som musikbranchen er. Debatten sluttede da også med, at samtlige ordførere tog imod opfordringen til at drøfte dette med Studenterhus Aarhus, hvis de modtager en invitation!
Ligeledes fik vi et løfte fra Troels Christensen (V) om, at han vil tage initiativ til at starte drøftelserne af analysematerialet inden sommerferien. Det venter vi så på...