Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Hvordan lyder et transmedialt, pixeleret stykke gruppearbejde?

I forrige uge deltog vi på Musikzonens vegne i Pixel Jam 2011. Her følger den artikel, som efterfølgende tog pulsen på musikernes deltagelse i det tværmediale arrangement.

”Pixel Jam er et unikt tre dages eksperimentarium for eksperter inden for udvikling af spil, film, tv, musik, mobil og nye medier, som skal lægge kimen til flere nye og spændende transmedia-projekter. Målet er at få udviklet en række originale transmedia-koncepter med potentiale for kommerciel realisering og etablere nye samarbejder mellem professionelle fra forskellige mediebrancher gennem konkrete udviklingsopgaver.”

Sådan blev Pixel Jam 2011 præsenteret, inden arrangementet løb af stablen på Kalø Højskole i starten af november. Og med 35 deltagere fra forskellige kreative brancher som film, tv, musik, web og nye medier, der arbejdede sammen om at udvikle på i alt syv idéer, var det i sandhed et transmedialt projekt, som lod deltagerne arbejde hands-on med udvikling på tværs af faglige kompetencer.

Transmediale projekter er karakteriseret ved at de eksisterer på flere medieplatforme. Hvis du så at sige kan se filmen, høre musikken og læse bogen, er der tale om transmediale oplevelser. Et godt eksempel fra den danske musikbranche er Efterklangs An Island-projekt. Her optog Efterklang i samarbejde med den franske filminstruktør Vincent Moon en dokumentarfilm, som blev distribueret via hjemmesiden anisland.cc. og fremvist hos private ved såkaldte private public screenings over hele verden. Efterfølgende blev alle de, der havde været værter ved en fremvisning opfordret til at sende billeder fra arrangementet, som så blev lagt på Efterklangs Flickr-profil.

Hardcore udvælgelse af idéer og intens proces
Efter den indledende session, hvor deltagerne hver især pitchede deres egen idé til et projekt, de gerne ville udvikle og derfor skulle overbevise mindst to af de andre deltagere om holdbarheden ved deres idé, endte de med at vælge syv projekter ud. Resten af idéerne fik altså ikke lov at komme yderligere i spil på Pixel Jam. Herefter blev de endelige grupper konstitueret og arrangementets anden dag bestod af benhård proces med indledende brainstorm og intenst gruppearbejde, hvor de enkeltes kompetencer skulle i spil for alvor. På tredjedagen, hvor jeg og en håndfuld andre interessenter mødte grupperne, var de dels udmattede, dels begejstrede for hvor langt de var kommet. Og nogle grupper også bekymrede for, om de ville nå at blive klar til eftermiddagens pitchsession.

Hvordan indgik musikerne?
Til forskel fra sidste år havde arrangørerne af Pixel Jam inviteret musikere med via DJBFA. Tanken var, at musikken i dén grad befinder sig i midten af det transmediale felt og derfor bør komme med fra starten af processen med at udvikle nye projekter.

For at finde ud af, hvordan musikerne indgik i arbejdet på Kalø Højskole, har jeg spurgt nogle af musikerne til, hvad de fik ud af at deltage i et tværfagligt arrangement som Pixel Jam.

Sanger og sangskriver Anna Lidell var en del af den vindende gruppe, og hun siger om oplevelsen:
- Det var overraskende, fordi det var en helt anden måde at arbejde på, end jeg er vant til. De andre (som var fra film- og animationsbrancherne. red.) var meget fokuserede i deres måde at arbejde på. Samtidig var de meget åbne overfor nye idéer – og man havde lidt en fornemmelse af, at de var mere vant til at have penge i ryggen på deres projekter. Som musiker tænker man ofte ”Ja, det er en god idé, men den bliver nok for dyr at realisere.”

Anna Lidell tog helt konkret fra Pixel Jam med inspiration til hvordan hun arbejder, samt deciderede kontakter; f.eks. skal en af de andre i gruppen lave noget animation til hendes band, og hun skal selv sætte musik til noget til tv. De havde ifølge hende en rigtig god dynamik i gruppen, og det var også med til at gøre arrangementet til en god oplevelse.

Musiker og komponist Jonas Kappel Lund var i en gruppe, hvor sammensætningen gav nogle udfordringer for processen:
- Vi manglede lidt én der tog styringen, og jeg var nok selv lidt for ydmyg til at få skåret igennem, måske fordi det i så høj grad var en andens projekt. (Der var en i gruppen, der havde produceret en dokumentarfilm, som projektet tog udgangspunkt i. red.) Det tog ret lang tid, før vi kom til at tale om musik overhovedet i gruppen. Det virkede som om de fra filmverdenen var vant til at musikken først kommer ind langt henne i processen. - Jeg fik dog lejlighed til at møde en masse spændende mennesker og udvide mit netværk, men der er ikke kommet konkrete kontakter ud af det – endnu!

Mikael Elkjær, som har kunstnernavnet Spejderrobot, var fra starten lidt usikker på, hvad Pixel Jam skulle indeholde. Arrangementet viste sig at være mere præget af gruppearbejde end decideret workshop, end han havde forestillet sig. Han udtaler dog om oplevelsen:
- Først og fremmest var det rigtig spændende at deltage i Pixel Jam; jeg havde nogle gode dage, som også har givet mig nogle nye netværksforbindelser. Som musikeren i gruppen blev jeg lidt den, der havde nogle holdninger til brugen af musik i projektet, men vi manglede nok lidt nogle folk med teknisk indsigt – nogle der kunne sige om idéerne programmeringsmæssigt var realistiske.

Mikael Elkjaer har ligesom Anna Lidell fået konkrete aftaler om samarbejde med sig fra Kalø.

Til næste gang…
Overordnet har deltagerne været begejstrede for kursets profil og indhold. Der er blevet gjort meget ud af samarbejdsformen, idet man fra arrangørernes side har ønsket at skabe stærke grupper, der også bliver et potentielt netværk. Skal Pixel Jam finde sted igen næste år, må det derfor blive konklusionen herfra, at formen på kurset er god; dog bør den præciseres yderligere fra starten, og der kan evt. gøres en ekstra indsats for at styrke musikernes rolle i grupperne.


Foto: Paul Tyler