Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

"Kære Musik- eller kulturaktør i Aarhus...."

Sådan indleder kulturrådmand Marc Perera sin invitation til det aarhusianske musikmiljø. Tanken er at få idéer og meninger fra aktørerne, inden en ny kulturpolitik - som har fokus på musikken - skal formuleres.

Rådmanden anerkender i invitationen diversiteten og potentialet i byens musikliv, fra vækstlag til professionelle, fra udøvende til aktører, og ønsker netop at få indsigt i alle engageredes viden og erfaring på området, samt holdninger til, hvad der kan gøres bedre.

Hvordan skal byens musikliv styrkes?
Der er en formodning om, at byen via styrket samarbejde og bedre udnyttelse af byens samlede potentiale samt via en konstruktiv dialog om, hvilke forhindringer eller svagheder, der eksisterer, kan skabe en udvikling, som er bæredygtig og indtil videre uforløst. Begge dele er vi på Promus meget interesserede i og har bl.a. længe arbejdet med netværk på tværs af de kreative brancher, ligesom vi har været aktive ift. at få etableret den netop annoncerede One Stop Shop, som skal gøre det nemmere for byens arrangører at arbejde i og med byen.

Nogle af de emner, som formentlig skal diskuteres er
• Forskelle/ligheder mellem klassisk og rytmisk musiks eksi-stensvilkår
• Synliggørelse af det, der allerede er
• Synergien til fremtidig udnyttelse
• Den kommunale støtteindsats fremover.
• Talentudvikling og -pleje for musikere.
• Skabe netværk og fora for udveksling, kompetenceudvikling og formidling
• Musikken som en del af en erhvervsudviklingsstrategi i Aarhus
• Talentudvikling og vækst i musikbrancherelaterede erhverv
• Fokus på forbedrede arrangørforhold.
• Forbedret samarbejde om og anvendelse af fysiske rammer.
• Styrket fokus på publikumsinddragelse, oplevelse og formidling
• Styrke internationalt netværk til øvrige byer
• Den mediemæssige formidling af aarhusiansk musikproduktion og -præsentation på lokalt, nationalt og internationalt plan.
• 2017-tiltag

Tid og sted
Mødet skal fungere som afsæt for en tænketank, der får til opgave at formulere fokuspunkter for den kommende kulturpolitik.

Det foregår tirsdag den 17. januar kl. 18.00 til senest kl. 22.00 i Rytmisk Sal, Musikhuset.

Der er tilmelding udelukkende via dette link.

Læs omtale i Aarhus Stiftstidende her!