Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Musikkens fremtid i Aarhus byder på: Synlighed, netværk og tilgængelighed!

Hvordan styrker vi musikken i Aarhus? Hvad mangler der? Hvad skal vi fokusere på, hvis vi skal sikre en bæredygtig udvikling i byens musikliv og -branche? Marc Perera satte alt til debat.

Stormødet om musikkens forhold i Aarhus i tirsdags blev et tilløbsstykke, hvor store dele af den aarhusianske musikbranche var repræsenteret sammen med nogle af byens ivrige musikinteresserede publikummer og ildsjæle.

Inspiration fra Hamborg
Efter en kort velkomst og introduktion ved kulturrådmand Marc Perera Christensen, kunne Egbert Rühl, leder af Kreativ Gesellschaft Hamburg, fortælle om, hvordan man i Hamborg med etableringen af Kreativ Gesellschaft har skabt en ambitiøs satsning på at styrke de kreative erhverv i Hamborg. Med sine ca. 1,8 mio. indbyggere er Hamborg noget større end Aarhus, men der er dog punkter som er sammenlignelige. For musikbranchen er byen særligt interessant, idet den huser store dele af den tyske musikindustri og i øvrigt er et potentielt eksportmarked, som kun befinder sig 3½ time herfra.

Oplægget var ment som et inspirationsindlæg, der kunne sætte visionerne i gang for den efterfølgende debat. Aftenens moderator, Bo Blaabjerg, administrationschef på Kaospiloterne, satte gruppearbejdet i gang med en opfordring til at ende med en prioriteret liste af identificerede udfordringer og mulige løsningsmodeller.

Tre tendenser
Som aftenen skred frem viste tre hovedtendenser sig: Der er tilsyneladende behov for synlighed, tværgående netværk og tilgængelighed. Den første - synlighed - er i høj grad publikumsrettet. Der er helt banalt brug for en samlende portal, som viser alle koncerter og arrangementer i Aarhus på ét sted. Netværk blev også efterspurgt af mange, og her gælder det netværk i musikbranchen, på tværs af de kreative brancher og i sammenhæng med andre erhvervssektorer. Det væsentlige er at finde de rigtige former og rammer på disse netværk. Tilgængelighed er et emne, som længe har rumsteret i det aarhusianske musikliv, og her må man sige, at kommunen allerede er i gang med at skabe lettere tilgængelighed i form af den planlagte One Stop Shop for arrangører. Her er det meningen, at al information om bevillinger, tilladelser, kontaktpersoner osv. osv., til brug for når man planlægger et arrangement i byen, skal være samlet ét sted på kommunens hjemmeside. Det er derudover også afgørende at holdningen til at imødekomme nye arrangører følger med. Men det forventer vi nu også, at kommunen har in mente i arbejdet med One Stop Shoppen!

Hvor er visionerne?
Manglede der visioner i aftenens udkomme? Nej, men der kan nok tales om, at der på dette tidspunkt er en del helt basale udfordringer, som skal løses, inden byens musikliv begynder at lufte de største visioner igen. Men at gøre musikken i byen synlig og tilgængelig for alle, at være imødekommende overfor nye og skæve arrangører og ildsjæle og at åbne kulturpolitikken for en åben debat og proces, er da også noget. - Sådan sagt på jysk.


En løbende debat kan følges på www.musikpolitikaarhus.wordpress.com. På baggrund af mødet vil der blive nedsat en tænketank med ni medlemmer, der inden 1. maj skal aflevere et indspil til den kommende kulturpolitik. Eneste udpegede medlem af tænketanken pt. er Thomas Winther, rektor for Det Jyske Musikkonservatorium, som skal være formand.