Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

MUSIK ER MUSIK ER MUSIK!

Under denne overskrift, er musiktænketankens anbefalinger nu offentliggjort!

Som tidligere beskrevet, nedsatte Kulturrådmand i Aarhus Kommune, Marc Perera Christensen, i februar en såkaldt musiktænketank, der skulle komme med idéer og inspiration til udvikling af Aarhus Kommunes opbakning til det aarhusianske musikmiljø og kommende kulturpolitik.

Anbefalingerne er nu offentliggjort, og indledes med følgende "pre-ambel":

Musik fungerer som et grundstof i vores liv. Musik skaber individuel værdi og livskvalitet for mennesker og binder os samtidigt sammen i fællesskaber. Musik er almendannende - den er kulturbærer og overfører vigtige fortællinger fra generation til generation. Musik skaber oplevelser og livsindhold fordi musikken er en unik kreativ kraft. Musik er sprog der forstås på tværs af grænser og kultur. Det er derfor både den enkelte borger, men også en bred vifte af brancher, der på forskellig måde helt kontant har udbytte af musikalsk aktivitet. Musik er en menneskelig nødvendighed og et menneskeligt vilkår.

Aarhus er i den heldige situation, at byen ikke behøver at "opfinde" et musikmiljø. Den har allerede et driftigt og talentfuldt af slagsen. Musikmiljøet i Aarhus er kendetegnet ved en lang række aktører inden for alle genrer. Herudover har Aarhus en lang række platforme og institutioner i form af spillesteder, koncertsale, kirker, to regionale bigbands, en musikskole, et produktionscenter, et konservatorium, et operakompagni og et symfoniorkester. Endvidere tæller byen en stor gruppe "murstensløse" aktører, der år for år arrangerer større eller mindre events, festivaler og koncerter.

Aarhus Kommune bør derfor sikre tilstedeværelsen af musik af høj kvalitet som en helt naturlig del af Aarhus-borgernes liv fra vugge til grav. Musiklivet i Aarhus skal anerkendes både som et kunstnerisk, underholdningsmæssigt, socialt og erhvervsmæssigt aktiv - med potentiale for vækst. På dette grundlag bør Aarhus udforme sin nye musikpolitik og italesætte den, så der i offentligheden skabes bred forståelse for og tilslutning til, at Aarhus har som ambition at være Danmarks førende musikby.


Som de primære indsatsområder til styrkelse af byens musikliv, er der fokus på:

Børn og unge - musikkens rolle i skolerne, musik som dannelse, og en styrkelse af "fødekæden", der skal varetage udviklingen af talent.

Amatørmusikken - bedre facilitering af forhold, lokaler og styrkelse af netværk

Arrangører og events - udvikling af en såkaldt "One Stop Shop", samt udvikling af en eventstrategi, der tilgodeser og anerkender både store og små aktører.

Aarhus som hovedsæde for den nye musikbranche - en fokuseret udnyttelse af det store potentiale byen har for at udvikle nye virksomheder indenfor fremtidens musik- og underholdningsbranche.

Det kommunale støttehus - et forslag til smidiggørelse, opkvalificering og revidering af de nuværende støtteordninger.

Kommunikation - styrkelsen af kommunikationen både internt i miljøerne, samt af musikudbuddet overfor publikum.

Tag vare på ildsjælene - en særlig anerkendelse og støtte til byens mange sejlivede ildsjæle - store som små - samt indstiftelsen af en "ildsjælspris", der skal understrege byens engagement i musikken, og værdsættelse af aktørerne.

2017 - styrket inddragelse af musiklivets aktører i forhold til byens ambitioner om at blive europæisk kulturby i 2017.

Læs "Pixi-bogs-versionen" af anbefalingerne her -
og hent den fulde rapport her!

Musiktænketanken har bestået af:
• Formand for tænketanken Thomas Winther, rektor/Det Jyske Musikkonservatorium
• Jesper Mardahl, leder/Promus – Musiknetværket i Aarhus
• Carsten Seyer-Hansen, dirigent og kantor/Aarhus Domkirke, adjunkt på Det Jyske Musikkonservatorium.
• Line Tjørnhøj, komponist samt formand/Aarhus Unge Tonekunstnere (AUT)
• Christine Hagge Larsen, musiker/Aarhus Symfoniorkester og BaroqueAros
• Stefan M. Rasmussen, oplevelsesøkonom/Pravda samt promoter/Pop Revo Festival
• Marie Højlund, komponist og musiker samt phD studerende/Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet
• Christoffer Immanuel, formand/Culture Works samt projektleder/Sommer.Chillout.Aarhus.