Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Arrangørforhold til debat i Aarhus!

"Vil Aarhus Musikken?" - under denne overskrift, har Gunnar Madsen/SPOT Festivalen, Brian Nielsen/NorthSide og Theis Petersen/Grøn Koncert, skrevet et kritisk, men konstruktivt læserbrev til JP/Aarhus omkriung de - til tider - noget specielle forhold, der gør sig gældende for arrangørerne i Aarhus. Debatten kører..læs brevet her..

Vil Aarhus musikken?

Af Gunnar Madsen, SPOT Festivalen, Brian Nielsen NorthSide og Theis Petersen, Grøn Koncert.

-"Hvis man vil investere i de nye kulturbegivenheder helhjertet, skal man snart i gang.

Aarhus har gennem flere årtier markeret sig som en af landets vigtigste musikbyer.
Ikke bare har en perlerække af kendte navne fra byen sat deres markante præg på musiklivet – både herhjemme og efterhånden også internationalt – men også den store voksende talentmasse vækker til stadighed opsigt, og sidst, men ikke mindst, har en lang række arrangører fra subkulturer til massekultur igennem mange år skabt rammer og muligheder for musikken i byen og dermed yderligere cementeret byens position.

Alligevel virker det alt for ofte til, at det officielle Aarhus ikke helt ser den store rolle, som musikken spiller for byen. Gang på gang oplever byens aktører mere modvilje end medvilje og manglende anerkendelse for at holde byens musikliv i den nationale førertrøje.

Især på arrangørområdet opleves denne vaklende og vage holdning efterhånden så problematisk, at det nu har fået de tre ansvarlige arrangører fra SPOT Festivalen, NorthSide og Grøn Koncert til at sammenskrive dette indlæg, der skal forsøge at beskrive nogle af de udfordringer og problemer, som byen står over for på rock- og populærmusikkens område.

Hvordan skal disse udfordringer tackles på den korte bane – og i det længere perspektiv?

Siger man 2017, springer alle op og spænder det brede kulturbælte. Fint nok, men hvilke remme og seler holder egentlig bukserne oppe?

Er der egentlig overensstemmelse mellem aktørernes behov og kommunens vision – eller mangel på samme?

På det seneste har der eksempelvis været en del skriverier om en ny, stor koncertplads ved Eskelund i Viby/Kongsvang. Et område, der efter planen skal kunne huse 40.000 tilskuere. Men har musikken overhovedet brug for én stor udendørs arena?

I givet fald skal denne være så fremtidssikret, så fleksibel, så skalérbar og så spektakulær, at den kan tiltrække, matche og servicere et meget bredt spekter af fremtidens koncertudbud. Man må dog tvivle på, om en indfrielse af disse basale udfordringer er realistiske såvel økonomisk som teknisk, praktisk eller driftsmæssigt.

Desuden går tendensen i den internationale koncertbranche mere mod at turnere i de store arenaer indendørs i vinterperioden og på de mange festivaler om sommeren. De største artister producerer selv deres stadionturnéer verden over, da deres stort anlagte produktioner kræver stadions med meget stor kapacitet.

Det har man i København i Parken, ikke i Aarhus, og en græsmark i Eskelund vil formentlig ikke være med til at ændre på det faktum.

Når vi taler om indendørs arenaer, så er Herning og København allerede løbet med disse løsninger i form af Boxen og den kommende Copenhagen Arena. Godt for dem – og måske også helt o.k. for Aarhus, hvis byen forstår at udvikle nye musikalske tiltag som alternativ til disse, når man nu ikke selv huser så store fysiske rammer.

Helt konkret har Aarhus anno 2012 tre store koncertbegivenheder, der omend forskellige af art, oprindelse og opsætning har behov for bedre og tryggere arbejdsrammer, end tilfældet er i dag. Koncertbegivenheder, der hver for sig – og samlet – tegner en overbevisende profil af Aarhus som en overbevisende og moderne musikby.

Derudover opstår og afvikles der på årsbasis en række græsrodsarrangementer og subkulturelle begivenheder og festivaler. Og ligesom byen råder over en perlerække af rytmiske koncertscener, produceres konstant et bredt koncertudbud af andre institutionelle rammer i byen.

De tre store musikbegivenheder Grøn Koncert, NorthSide og SPOT Festivalen er alle toneangivende og nationalt og internationalt anerkendte festivaler, der på hver deres måde tegner en positiv musikprofil af byen.

Har disse festivaler de rette rammer? Ser byen dem som de kulturelle fyrtårne, de er, både for byens og landets musikmiljøer, eller opleves de mest som et kommercielt potentiale for ekstra turistindtægter, eller et fint ”kulturkort” at spille i en snæver vending?

Gør man status rent økonomisk, er der næppe tvivl om, at Aarhus profiterer mere af disse kulturbegivenheder, end disse nyder godt af kommunens opbakning. De konkrete tilskud er langt mindre end den betaling, som byen får retur i form af afgifter, lejeaftaler og modregninger.

Over 60.000 publikummer i aldersgruppen 18-50 år køber hvert år billet til disse festivaler, særligt Grøn Koncert og NorthSide. Og en massiv international opmærksomhed om Aarhus genereres desuden hvert år gennem SPOT Festivalen og NorthSide.

Endvidere udvikler et meget stort antal af byens yngre kræfter organisatoriske kernekompetencer gennem arbejdet med og på disse festivaler, som ikke mange nordeuropæiske byer kan måle sig med. Den viden og erfaring er med til at understøtte og udvikle Aarhus som en moderne kulturby – den er måske selve moderniteten.

De tre kulturbegivenheder har ikke nødvendigvis brug for de samme løsninger eller økonomiske vilkår – men de har behov for at møde anerkendelse og opbakning i deres arbejde – også fra det officielle Aarhus.

Derfor må vi som arrangører desværre alt for ofte stille os selv en række spørgsmål.

Hvorfor skal det være så svært at sikre Vestereng som fast koncertsted for Grøn Koncert? Førnævnte Eskelund vil muligvis kunne rumme publikum, men vil ikke være gearet til at kunne afvikle den store logistik og produktion, der ligger bag Grøn Koncert. Det kan Vestereng.

De investeringer, der skal til her for at minimere de lydmæssige gener i forhold til primært Skejby Sygehus, ligger langt fra de store anlægsbudgetter, der nu tumles med i forhold til planerne for Eskelund. Grøn Koncert er et unikt kulturelt koncept på tværs af de sociale og kulturelle sfærer; hjemmehørende i Aarhus – men kendt, besøgt og elsket i hele landet.

Grøn Koncert har glædet regionen og byens publikum i så mange år, at man med rimelighed kan lave en særordning for brug af arealet for kun denne begivenhed.

Hvis man vil?

Hvorfor ikke komme den kommercielle arrangør bag NorthSide i møde på en række serviceområder? Man bør vise, at man er glad for begivenheden, som ikke bare genererer en rigtig stor omsætning i byen, men også stor opmærksomhed både nationalt og internationalt, ikke mindst via en massiv mediedækning, som i den grad brander Aarhus herhjemme og i udlandet.

I stedet oplever NorthSide og andre arrangører gang på gang en virkelig Aarhus-specialitet; penge fra den ene forvaltning, der går lige lukt i lommerne på den anden forvaltning – fra ”Kulturkassen” og til ”Teknik og Miljø-kassen”. Det giver ikke mange muligheder for at fremtidssikre disse arrangementer.

Her handler det jo i den grad om, at byen ikke har en overordnet eventstrategi, hvor eksempelvis de forskellige forvaltninger arbejder tættere sammen om at servicere arrangørerne økonomisk og praktisk, i stedet for som nu at skyde kulturelle midler i foretagendet med den ene hånd for så at tage dem igen med den anden.

At lave udendørs arrangementer – store som små – er forbundet med mange risici. Så med tanke på den kvalitet og økonomi, som disse arrangementer bidrager med til byen, burde det ikke være et problem for kommunen at gå i noget større sko.

Hvis man vil?

Hvorfor ikke bakke mere op om SPOT Festivalen som et af de få internationale kulturbrands, byen råder over, ved at støtte denne helt unikke platform på lige fod med statens engagement; et økonomisk tilskud, der er fire gange så stort som det, kommunen yder.

Her er jo tale om en public service-begivenhed til gavn for den nationale musikscene, der til det lokale held ligger i Aarhus, og som har et kæmpepotentiale for en udvikling, der kan inddrage flere af byens øvrige kreative aktører i fremtiden.

Her ligger et gennemprøvet og dynamisk koncept til en platform for fremtidens kultur- og erhvervssamarbejder lige til højrebenet for byen. Det handler bare om at sparke til bolden – hvis man vil?

Hvis ikke man vil investere i de nye kulturbegivenheder helhjertet – hvad vil man så? Bygge flere kulturhuse, lukke øjnene og håbe på, ”at der nok sker noget med indholdet efterfølgende?”

Aarhus har kun fordele af at understøtte sine dynamiske miljøer. Og det vil være denne vilje, der i den sidste ende kommer til at afgøre, om Aarhus bliver oplevet indefra – og set udefra – som en kulturby. Derfor, hvis Aarhus vil musikken, så skal vi nok snart til at sadle om
".

Læserbrevet blev bragt i JP/Aarhus, torsdag d. 13. december, og allerede fredag d. 14. december kom der svar fra politkerne i Aarhus Kommune.
Et svar, der stod at læse i JP/Aarhus fra sammen dag med overskriften:

Politikere er klar til musikdialog

Politikerne vil forbedre samarbejdet med Northside, Spot Festival og Grøn Koncert. Borgmester og to rådmænd lover enklere tilskudsmodel.

Læs artiklen her! - samt de opflg. artikler:

Koncertarrangører slår alarm! (JP/Aarhus - 13. dec. 2012)

Leder: Stop en halv! Aarhus vil gerne være noget ved musikken, og forleden åbenbaredes kommunale planer om en ny koncertplads ved Eskelund (JP/Aarhus - 5. nov. 2012)

Unoder - De aarhusianske politikere spiller ikke rent, når det gælder interesse for og støtte til musiklivet i byen (JP/Aarhus - 16. dec.)


Arrangører: Aarhus er kulturfjendsk (JP/Aarhus - 13. nov. 2012)