Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Husk ansøgningsfristerne til efterårets puljer fra Aarhus Kommune

Uagtet sommerferien står for døren, er det nok en god idé lige at være opmærksom på efterårets forskellige ansøgningsfrister for Honorarstøtten, Orkesterkontoen, Kulturudviklingspuljen, Kulturarrangementspuljen og Initiativpuljen..

HONORARSTØTTEN:

Puljens formål er at støtte aarhusianske spillesteder og musikforeninger, der har en kontinuerlig præsentation af rytmisk musik. Puljen kan søges af rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune.

Det er dog en betingelse, at spillestedet / musikforeningen
•afholder mindst ti koncerter årligt
•fordelt på mindst seks måneder
•der tages entré til de støttede koncerter
•Det er en betingelse for udbetalingen, at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere.

Ansøgningsfristen for honorarstøtte for 2014 vil være medio/ultimo september 2013.
Hold derfor venligst øje med Kulturforvaltningens hjemmeside for eksakt dato fra ca. 1. september 2013.

Tjek det her!

KULTURUDVIKLINGSPULJEN:

Der kan ansøges til:
•produktioner på et højt kvalitativt niveau
•initiativer, som bidrager til den fortsatte udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune
•opkvalificering af de kulturelle vækstlag, som har et vist kvalitativt niveau, og som formodes at være i besiddelse af yderligere kvalitativt potentiale.

Ansøgningsfrist: 1. oktober - læs mere her!

ORKESTERKONTOEN:

Det er puljens formål, at styrke og udvikle lokale musikere og orkestre under hensyntagen til deres individuelle behov og med så få begrænsninger som muligt.

Puljen er henvendt til orkestre og musikere med geografisk udgangspunkt i Aarhus Kommune, og der kan søges støtte til alle rytmiske genrer.

Der ydes støtte til indspilning, dvs. studietid, mastering mv., trykning af demo-cd, PR-materiale, workshops, "banddoktor", transportudgifter ved koncertturneer, kompositionsarbejde samt i mindre omfang til leje af udstyr. Beskrivelsen er ikke udtømmende, og andre behov vil efter en konkret vurdering kunne støttes.

Der ydes ikke støtte til egentlige kommercielle formål, indkøb af udstyr eller allerede afholdte udgifter, og pladeselskaber og andre brancherelaterede virksomheder kan ikke søge på orkestre eller musikeres vegne.

Ansøgningsfrist: 15. august - læs mere her!

KULTURARRANGEMENTSPULJEN:


Der kan ansøges til at fremme og tiltrække større kulturbegivenheder, som har økonomisk, turist- eller PR-mæssig værdi for kommunen.

Projekter hvor internationale kunstnere indgår i udvikling af lokale kulturproduktioner og kunstnere prioriteres særlig højt.

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

Ansøgningsfrist: 1. oktober - læs mere her!

INITIATIVPULJEN:

Puljens formål er at støtte mindre offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus.
Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller foreninger, og der søges støtte til koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer.

Puljen har løbende ansøgning, men der skal søges senest en måned før arrangementets afholdelse.

Læs mere om Initiativpuljen her!