Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Medlemmer til de nye kunstfaglige udvalg søges!

Aarhus Kommune søger medlemmer til de nye kunstfaglige udvalg. Så vil du præge udviklingen på byens kunstscene? Vil du rådgive politikerne i kunstfaglige spørgsmål? Vil du være med til at fordele 9 mio. kr. årligt til byens kunstmiljø? Så husk ansøgningsfristen 8. oktober!

De nye kunstfaglige udvalg skal bestå af flg.:

- Et tværfagligt kunstråd, der dækker scenekunst, billedkunst, musik og litteratur (seks medlemmer)
- Et billedkunstudvalg (tre medlemmer)
- Et musikudvalg, der dækker alle musikgenrer (fire medlemmer)


Det forventes, at du:

- har kunstfaglige kvalifikationer indenfor billedkunst,
scenekunst, litteratur eller musik
- har en kunstfaglig uddannelse eller kunstnerisk erfaring
erhvervet gennem kunstnerisk praksis
- har viden om udviklingstendenser på kunstscenen nationalt
og internationalt
- har analytiske kompetencer og evne til at sætte dig ind i
større mængder materiale
- har beslutningskraft og er i stand til at prioritere og
træffe beslutninger
- er robust overfor kritik og har mod til at begå dig i en
politisk kontekst
- kan formulere og argumentere for dine kunstfaglige
vurderinger, og evner at fungere i et team
- løbende holder dig orienteret om begivenheder og
aktiviteter i Aarhus inden for det område, dit udvalg
vedrører

Der tilbydes:

- mulighed for at påvirke udviklingen på kunstområdet
- mulighed for at opnå en indgående indsigt i byens kunstprojekter
- adgang til at rådgive det politiske niveau i kunstfaglige
spørgsmål
- reel beslutningskompetence ift. de puljer, dit udvalg har
ansvar for
- grundig indføring i opgaverne samt sekretariatsbistand
ift. udvalgsarbejdet
- gratis adgang til relevante kulturinstitutioner og kunstbegivenheder
i Aarhus
- honorar (se www.aarhus.dk/kunstfagligeraad)

Opgaver
Kunstrådet behandler ansøgninger til kulturudviklingspuljen
og basistilskudspuljen og har hovedansvaret for
at planlægge og gennemføre en evaluering af udvalgte
kulturinstitutioner i Aarhus.

Billedkunstudvalget indkøber kunstværker til kommunens
bygninger og institutioner og fordeler kunstnerværksteder.
Udvalget deltager desuden i udsmykningsopgaver efter
Aarhus Kommunes ”1 procent regel”.

Musikudvalget behandler ansøgninger til musikpuljen og
ansøgninger om honorarstøtte. Udvalget udpeger også
bestyrelsesmedlemmer til udvalgte kulturinstitutioner på
musikområdet.

Alle udvalg yder desuden rådgivning og vejledning til det
politiske og administrative niveau og deltager i ad hoc
opgaver, hvor der er behov for kunstfaglige vurderinger.

Ansøgningsfrist:

Der er frist for at opstille som kandidat den 8. oktober 2013.
Der skal fremsendes et CV samt en opstillingsblanket, der
downloades på www.aarhus.dk/kunstfagligeraad

Aarhus Kommune opfordrer alle uanset køn, alder og
etnicitet til at stille op.

Aarhus Byråd udpeger medlemmerne af de tre råd, der
skal tiltræde 1. januar 2014