Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Show Us The Money - #2

I denne uge udkom Rambøll med Dansk Musikstatistik 2012 - en statistik over den danske musikbranche økonomiske værdi - og som her opgøres til en værdi af ikke mindre end 6,3 milliarder kroner!

At musikbranchen er en kompleks størrelse med mange lag af aktører, pengestrømme og rettigheder, er ikke noget nyt. Derfor har det også ofte været svært at opgøre dens værdi. Traditionelt har årsrapporter fra institutioner og organisationer som Koda, Gramex, Ncb og IFPI ofte været de mest brugbare pejlemærker. Men selvfølgelig er der også andre lag, der skal medregnes; omsætning fra live-scenen, klubber og festivaler, musikeksport, synkroniseringsindtægter, merchandise, sponsoraftaler m.v.

Hvordan man så opstiller valide retningslinjer for en sådan vurdering, vil der vel altid være diskussion omkring. For hvilke pengestrømme går tilbage til musikken, hvilke går ud af landet, hvor sætter vi "hegn ned" mellem de offentligt subsiderede platforme og "rå liberalisme", skal vi beregne brutto eller netto - og hvornår taler vi om bred effektanalyse, hvor brandingværdi og økonomisk afsmitning på transport, hoteller, restauranter og butikker skal tælles med? Og hvordan opgør vi i det hele taget dansk musik økonomiske værdi og styrke i forhold til eksport?

Rambøll har sat flg. retningslinjer op for deres statistik, der ifølge dem:
- dokumenterer økonomien i musikken og ikke musikernes økonomi
- den nye statistik kan ikke sammenlignes direkte med 2011-opgørelse, da retningslinjerne har ændret sig.
- økonomien er opgjort på bruttoniveau
- offentlig støtte opgøres ikke selvstændigt. Fokus er på musik omsat på markedsmæssige vilkår.


Der er fokus på tre hovedområder:
1. Livemusik
2. Indspillet musik
3. Øvrig musikomsætning

Statistikken er for så vidt meget overskuelig, og har placeret de forskellige indtægtsområder i en række "oste"; Livemusik, billet- og publikumsomsætning, indspillet musik, øvrig musikomsætning og eksport. Omvendt er det måske en svaghed, at de opgjorte tal ikke er særligt godt begrundet.
Eks. fremgår eksport af koncerter og indspillet musik med forskellige tal i forskellige "oste", det oplyses ikke hvor meget der går ud af landet til internationale artister og selskaber fra hverken musiksalg, rettigheder eller koncerter/festivaler, et begreb som "musikturisme" defineres ikke og kildeangives heller ikke, de angivne tal for indspillet musik er meget langt væk fra de årlige opgørelser, der bl.a. udsendes af IFPI. I 2012 opgjorde IFPI den samlede omsætning for 95% af markedet til 408 millioner, hvoraf digital (stream/download) udgjorde 221 millioner. I statistikken er det opgjort til 494 millioner for fysisk salg, 345 millioner for download og 285 millioner for streaming!?! Den samlede musikeksport opgøres til 503 millioner, og er råt opdelt i livemusik (390 mill.), indspillet musik (106 mill.) og øvrig musikomsætning (7 mill.) - men der gives ingen nærmere forklaring på de tal!.

Det er jo meget positivt for dansk musik hvis tallene virkelig bevæger sig på det her niveau. Men man savner i høj grad nogle tal, der mere præcist viser hvad der går tilbage til branchen og musikerne herhjemme. Det er jo trods her festen starter, og det er her udfordringerne står i kø for at blive løst – hvilket jo med al tydelighed blev præsenteret ved vores "Show Us The Money"-konferencer, der netop havde til hensigt at komme med indspark på musikernes og branchens situation i dag. Læs mere her!.
Men omvendt, hvis det virkeligforholder sig, som beskrevet, må det må da sætte investeringslysten i gang igen.

Derfor må opfordringen lyde til Rambøll; Show Us The Money…!

Du kan finde Dansk Musikstatistik 2012 her!