Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Orkesterkontoen bliver til Musikpuljen i Aarhus!

Med virkning fra 1. januar 2014 oprettes en ny Musikpulje i Aarhus Kommune, der vil omfatte alle musikgenrer. Den nye pulje har ansøgningsfrist allerede mandag d. 16. december 2013!

Hvem kan søge:

Ansøgere, der tidligere har søgt om støtte i orkesterkontoen skal fremover ansøge musikpuljen.
Ansøgere, der tidligere har søgt om støtte til rene musikprojekter i kulturudviklingspuljen, skal fremover ansøge musikpuljen.

Puljens formål

Puljen har til formål at
•fremme produktionen af musik af høj kvalitet i Aarhus Kommune.
•udvikle det producerende musikmiljø og opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus Kommune.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges støtte til
•musikprojekter, herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter.
•musikinitiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune samt initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag.
•etårige musikprogrammer og aktivitetsprogrammer.

Det forudsættes, at andre støttemuligheder i videst muligt omfang også benyttes.

Fra puljen støttes ikke
•ansøgninger, hvor musik ikke er det bærende element (der henvises til kulturudviklingspuljen for tværæstetiske projekter).

Bevillingerne gives som tilskud.

Et projekt kan som hovedregel ikke opnå støtte fra flere af kommunens kulturpuljer.

Hvad lægges der vægt på?

Ansøgninger vurderes ud fra følgende kriterier:
•den kunstneriske kvalitet.
•den kunstneriske ide.
•at projektet/initiativet bidrager til en fortsat udvikling af kulturlivet i Aarhus Kommune og/eller at projektet vil opkvalificere det kulturelle vækstlag.
•at den kunstneriske ide og projektet kan realiseres.

Hvem kan søge

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper, foreninger og institutioner.

Kulturinstitutioner, der modtager faste offentlige driftstilskud, skal redegøre for, hvordan projektet rækker ud over den ordinære drift.

Puljens størrelse

I 2014 er puljens budget på 1.856.000 kr. (inkl. moms).


Ansøgningsfrister

Der er tre årlige ansøgningsfrister.

Ansøgningsfrister for projekter og initiativer, der afvikles i 2014 er:
•Næste ansøgningsfrist er den 16. december 2013 kl. 23.59.
•15. april 2014
•1. september 2014

Ansøgninger skal være forvaltningen i hænde inden projektet afvikles.

Det nyligt udpegede Musikudvalg, foretager en kunstfaglig vurdering af de indkomne ansøgninger og træffer beslutning om bevillinger og afslag.

Læs mere og find links til ansøgning her!