Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Nyt musikudvalg og ny kulturrådmand i Aarhus Kommune

Den 1. januar 2014 tiltrådte det ny musikudvalg i Aarhus Kommune. Samtidig har Aarhus fået ny kulturrådmand og nye medlemmer af Kulturudvalget. Promus har set nærmere på udvalgene og den ny rådmand.

Billedtekst: Ny kulturrådmand af Rabih Azad-Ahmad fra Det Radikale Venstre.


Fra starten af 2014 erstattede et nyt musikudvalg det hedengangne Rytmisk Udvalg, der har eksisteret siden 1996. Musikudvalget, som det hedder, er et af tre nye kunstfaglige udvalg i Aarhus Kommune sammen med Kunstrådet og Billedkunstudvalget.

Musikudvalget består af fire medlemmer, som er valgt for en fireårig periode. Denne struktur erstatter dermed den tidligere toårige successive udskiftning i Det Rytmiske Udvalg.

En af det ny udvalgs opgaver er at forvalte Musikpuljen, der, som Promus tidligere har berettet om, erstatter Orkesterkontoen.

Den 4. december udpegede byrådet fire medlemmer til det ny musikudvalg i form af Kristina Holgersen, Jakob Næslund Madsen, Jesper Bay og Marie Koldkjær Højlund. Det skete på baggrund af den forhenværende kulturrådmand, Marc Perera Christensens indstillinger i samråd med det såkaldte Kultursamvirke, der har til formål at rådgive kulturrådmanden.

Her følger en kort præsentation af de fire nye medlemmer:

Kristina Holgersen er udøvende komponist og sanger. Hun underviser i entreprenørskab ved Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har som eneste medlem af Musikudvalget siddet i Rytmisk Udvalg.

Jakob Næslund Madsen er freelance operasolist og operainstruktør. Han er uddannet i klassisk sang ved Det Jyske Musikkonservatorium samt ved Operaakademiet ved Det Kongelige Teater.

Jesper Bay er selvstændig konsulent og anerkendt og erfaren personlighed i musikbranchen. Han underviser desuden på Rytmisk Musikkonservatorium i marketing og kommunikation, og han har tidligere været direktør for Genlyd Grammofon i Aarhus og siddet i det hedengangne Statens Kunstråds Musikudvalg. Jesper Bay indgår desuden som metor i Promus' mentorordning.

Marie Koldkjær Højlund er udøvende musiker, sanger og lyddesigner. Hun er uddannet i Audiodesign fra Aarhus Universitet, hvor hun er ved at tage en ph.d. Marie Koldkjær Højlund sidder også i det ny kunstråd under Aarhus Kommune.

Musikudvalgets opgaver består mere uddybende i:


  • at behandle ansøgninger til musikpuljen og træffe afgørelser om bevillinger og afslag.

  • at behandle ansøgninger om honorarstøtte og træffe afgørelser om bevillinger og afslag.

  • at udpege bestyrelsesmedlemmer til enkelte aarhusianske musikinstitutioner.

  • at udarbejde kunstfaglige udtalelser i forhold til visse ansøgninger til kulturarrangementspuljen efter anmodning fra Kulturforvaltningen.

  • at deltage i Kunstrådets evaluering af de større kulturinstitutioner efter nærmere aftale.

  • at fungere som rådgiver for Byrådet og administrationen i musikfaglige spørgsmål.

  • at indgå i konkrete opgaver i forbindelse med implementering af Aarhus Kommunes kulturpolitik.Den 8. januar mødes Musikudvalget for første gang. Her skal de blandt andet tage stilling til de første ansøgninger til Musikpuljen.

Ny kulturrådmand

Foruden det ny musikudvalg har vi i Aarhus Kommune fået en ny kulturrådmand i form af Rabih Azad-Ahmad fra Det Radikale Venstre.

Rabih Azad-Ahmad er advokatfuldmægtig og uddannet cand. jur. fra Aarhus Universitet. Han er desuden foredragsholder og tidligere tolk samt pædagogmedhjælper.

Rabih Azad-Ahmad har fra 2006-2008 været medlem af bestyrelsen for Aarhus Festuge og tidligere været medstifter og projektleder af flere sociale og kulturelle organisationer, som Multikulturel Forening og ældreværestedet Østenshus.

Rabih Azad-Ahmad har været medlem af byrådet siden 2007. Han var formand for det nu afgåede kulturudvalg og har siden 1. januar 2014 været Rådmand for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

Nyt kulturudvalg

Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at Aarhus Kommune også har fået nye medlemmer af Kulturudvalget.

Det ny udvalg består af Steen B. Andersen (S), der er eneste genganger i udvalget, Peder Udengaard (S), Esben L. Kullberg (s), Theresa Blegvad (V), Hans Skou (V), Jette Jensen (EL) og Knud N. Mathiesen (DF). Kulturudvalgets opgaver består i at belyse de sager, som byrådet sender til udvalgsbehandling. Udvalget har endnu ikke konstitueret sig.

Promus byder både den ny kulturrådmand og de nye udvalg velkommen.