Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Vil du videre i musikbranchen? - så tjek efterårets tre branchemoduler fra den nye Diploma in Music Business & Leadership!

Det Jyske Musikkonservatorium og Promus har i tæt samarbejde med Kaospiloterne, Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole relanceret diplomuddannelsen i Music Management, MUMA, der nu hedder Diploma in Music Business and Leadership! Uddannelsens fagmoduler kan tages enkeltvist eller samlet, og til efteråret udbydes tre stærke musikbranchemoduler;

  • Musikbranchen.

  • Kontrakter & rettigheder i Musikbranchen.

  • Publishing Academy

  • Ta' dem enkeltvist eller samlet - og få studiepoint i "banken"!

Det Jyske Musikkonservatorium har i tæt samarbejde med Kaospiloterne, Aarhus Universitet, Promus og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole relanceret diplomuddannelsen i Music Management, MUMA, der nu hedder Diploma in Music Business and Leadership!

Den nye uddannelse er designet i samarbejde med repræsentanter fra Roskilde Festival, SmukFest, Northside, Aarhus Symfoniorkester, Aarhus Festuge, Skandinavian Booking, Iceberg Music Group og Musikhuset Aarhus, og er blevet grundigt opjusteret på indholdet for at vi bedre kan imødekomme krav og forventninger fra branchen.

Diploma in Music Business and Leadership består således af en ny og mere fleksibel struktur med en kombination af valgfri- og obligatoriske moduler. Du kan altså selv sammensætte en stor del af din uddannelse så den passer til dine specifikke behov og ønsker, og du kan endvidere tage modulerne enkeltvist eller samlet.

I efteråret 2015 udbydes følgende musikbranchemoduler som du kan vælge at tage enkeltvist eller samlet. Alle moduler giver studiepoint (ECTS) til den samlede Diploma in Music Business & Leadership.

Musikbranchen! (5 ECTS)

Musikbranchen er et koncentreret forløb, der har fokus på:

• Plade/musikbranchen – funktioner/aktører
• Publishingbranchen
• Koncert/festival/spillesteder/klubber/events
• Artist Management
• Kontrakter & aftaler
• Pengestrømmene i musikbranchens nye økonomi.
• Musikmarketing - digital distribution
• PR, formidling og sociale medier

Med udgangspunkt i ovenstående arbejdes på at skabe et ”fagligt” rum hvor de studerendes kompetencer og daglige/faglige udfordringer kommer i spil.

Undervisningstovholder: Jesper Mardahl/Promus

Torsdag: 3. sept.: 09:00 – 16:00 – fredag d. 4. sept.: 09:00 – 15:00 – og igen fra torsdag: 1. okt.: 09:00 – 16:00 – fredag d. 2. okt.: 09:00 – 15:00

Pris: 5.000,- DKR

Musikbranchen er et af de obligatoriske moduler i den samlede Diploma in Music Business & Leadership-uddannelsen. Ved deltagelsen afsluttes modulet med en skriftelig opgave, og de 5 ECTS kan indgå i en evt. samlet Diploma in Music Business & Leadership!

Kontrakter og rettigheder i Musikbranchen! (5 ECTS)

”Livsnerven” i musikbranchen er de mange – ofte komplicerede – aftale- og kontraktmæssige forhold. Modulet vil derfor omfatte følgende primære områder:

• Introduktion til juraen og den juridiske metode
• En grundlæggende indføring i ophavsretten
• Musikrettigheder (ophavsrettigheder, rettigheder til udøvende kunstnere og producentrettigheder)
• En generel indføring i aftale- og kontraktretten: Aftalers indgåelse, fortolkning og misligholdelse
• Kontrakter i musikbranchen
• En tværgående del med cases og analyse og fortolkning af kontrakter fra musikbranchen

Underviser: Hanne Kirk - IPR/Legal Counsel - Bestseller

Torsdag: 24. sept.: 09:00 – 16:00 – fredag d. 25. sept.: 09:00 – 15:00 – og igen fra torsdag: 29. okt.: 09:00 – 16:00 – fredag d. 30. okt.: 09:00 – 15:00

Pris: 6.500,- DKR

Kontrakter og rettigheder i Musikbranchen er et af de obligatoriske moduler i den samlede Diploma in Music Business & Leadership-uddannelsen. Ved deltagelsen afsluttes modulet med en skriftelig opgave, og de 5 ECTS kan indgå i en evt. samlet Diploma in Music Business & Leadership!


Publishing Academy!(5 ECTS)

Det hele starter som bekendt med en sang. Det har altid været grundstoffet i musikken. Men en sang er også et værk, eller en rettighed, og denne rettighed danner baggrund for hele det pengemæssige økosystem i musikbranchen.

Modulet omfatter bl.a.:
• En grundig gennemgang af hele rettigheds- og forvaltningsområdet (Koda, NCB & Gramex).
• Indføring i arbejdet med værker og rettigheder;
• Publishingvirksomhed og arbejdsområderne her, rettigheder og forvaltning, kontrakter m.v.
• Pengestrømme – nationalt og internationalt.
• Arbejdet med rettigheder på de nye medier, synchronisering, reklamer/TV og film.

Undervisere: Nis Bøgvad/Copenhagen Film Music, Andreas Nielsen/Crunchy Frog, Jakob Hüttel/Director of Legal and International, Koda

Torsdag: 5. nov.: 09:00 – 16:00 – fredag: 6. nov.: 09:00 – 15:00 – og igen fra torsdag: 26. nov.: 09:00 – 16:00 – fredag: 27. nov..: 09:00 – 15:00.

Pris: 4.500,- DKR (incl. ECTS) – 3.500,- DKR (excl. ECTS).

Publishing Academy er et af de valgfri moduler i den samlede Diploma in Music Business & Leadership-uddannelsen. Ved deltagelsen med ECTS afsluttes modulet med en skriftelig opgave, og de 5 ECTS kan indgå i en evt. samlet Diploma in Music Business & Leadership. Det er også muligt at deltage på forløbet til lavere pris - men uden at afslutte med en opgave og optjene ECTS

Hvis du ønsker at deltage og samtidig optjene studiepoint (ECTS)*, så ansøger du via Det Jyske Musikkonservatorium her: https://www.musikkons.dk/fileadmin/pdf_musikkons.dk/Uddannelser/Videreuddannelser/Ans%C3%B8gningsskema_DMBL_150410.pdf

*= Når du deltager med ECTS har du mulighed for at samle point til hele Diploma in Music Business and Leadership-uddannelsen. En samlet uddannelse kræver i alt 60 ECTS-point. Læs mere om de øvrige obligatoriske og valgfri moduler her: https://www.musikkons.dk/index.php?id=249

Hvis du ønsker at deltage på Publishing Academy, men ikke at optjene studiepoint (ECTS), så ansøger du via Promus her: /files/MBL_enkeltmoduler_ansoegning.doc

Ansøgningsfrist: Mandag d. 10. august 2015!