Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Dansk Musikomsætning 2014!

I sidste uge offentliggjorde Rambøll – i samarbejde med Koda, IFPI, Gramex, DMFF, MXD og Dansk Live – Dansk Musikomsætning 2014. Det blev til hele 6,8 milliarder - imponerende, men samtidig svært at gennemskue hvad der går tilbage til musikken, for salg af bajere, burgere og pølser spiller en ret stor rolle i regnestykket!. Svenskerne gør det på en lidt anden måde!

(grafik: DR)


Dansk Musikomsætning 2014 opgør bruttoværdien af musikkens "aktiviteter" herhjemme; live, koncerter, eksport, radio/TV, streaming, merchandise, øl & pølser m.v. - det er altså ikke hvad der går tilbage af penge og omsætning til de danske musikere og den danske musikbranche, men værdien i "yderste led af værdikæden".

Bruttoværdien er her opgjort til 6,8 milliarder - hvilket jo er imponerende. Ingen er vel i tvivl om musikkens store værdi - både æstetisk og pekuniært.

Men de mange "store" tal i rapporten efterlader måske flere spørgsmål end de giver svar. Derfor det kunne være interessant med tiden at få lavet en analyse over hvad de enkelte aktører herhjemme reelt omsætter for, så vi på den måde får et mere skarpt og retvisende billede af musikernes og musikbranchens vilkår og udfordringer herhjemme.

Men tjek selv tallene fra Rambøll her:
http://www.dmff.dk/site/public/generelt/Dansk_Musikomstning_2014_-_Final_version.pdf

I Sverige har man i årrække fremlagt de faktiske tal for den svenske branches omsætning, der faktisk næsten er identisk med de danske. Således omsatte den svenske musikbranche for ca. 7,6 milliarder SKR i 2013 - men her der tale om de omsætning som salg af musik, rettigheder og live reelt udgør!

Så hvis du virkelig vil "nørde", så tjek svenskernes måde at opgøre deres branche på her: http://www.musiksverige.org/wp-content/uploads/musikbranscheniisffror2013_Webb.pdf