Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Dansk Musikomsætning 2015

For fjerde år i træk, Rambøll laver opgørelsen over dansk musikomsætning på vegne af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og Musikforlæggerne. Og med en omsætning på knap 6,8 milliarder i 2015 har musikbranchen oplevet en stigning på mere end 700 millioner siden 2012. Det er en vækst på 12 % - og som i høj grad skyldes væksten i streaming.

DANSK MUSIK OMSÆTTER FOR MILLIARDER
Sidste år bidrog musikbranchen med knap 6,8 milliarder kroner til dansk økonomi. Det viser nye tal, som den samlede branche offentliggør i dag.

Musik er en milliardindustri, der bidrager til det danske samfund og skaber arbejdspladser. Det dokumenterer rapporten Dansk Musikomsætning 2015, som Rambøll har udarbejdet på vegne den danske musikbranche. Opgørelsen viser, at de største kilder til omsætningen er henholdsvis salg af indspillet musik og livemusik. Livemusikken står for en omsætning på knap 3,9 milliarder kroner, mens den indspillede musik udgør 2,8 milliarder kroner.

Jakob Brixvold, sekretariatschef hos Dansk Live, er tilfreds med det samlede resultat: ”Når Rambølls rapport viser, at både live og indspillet musik genererer milliarder til samfundsøko-nomien understreger det, at musikbranchen er en vigtig aktør i dansk erhvervsliv. Det håber vi, at de danske politikere skriver sig bag øret, når vi sammen skal finde ud af, hvordan vi kan stimulere væksten de kommende år.”

En branche i udvikling
Det er fjerde år, Rambøll laver opgørelsen på vegne af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og Musikforlæggerne. Og med en omsætning på knap 6,8 milliarder i 2015 har mu-sikbranchen oplevet en stigning på mere end 700 millioner siden 2012. Det er en vækst på 12 %.

Direktør i Rambøll, Henrik Seiding mener, det er et flot resultat: ”Rambøll har i en årrække lavet en veldokumenteret branchestatistik for den danske musikbranche. Med en omsætning på 6,8 milliarder kroner og en vækst på 12 % på blot tre år fastslår opgørelsen, at det er en branche med økonomisk pondus. Især når man sammenligner med den generelle udvikling i Danmark, hvor væksten fra 2012 til 2015 blot ligger på 1 %.”

Streaming er tredoblet
Et blik på udviklingen det seneste år viser, at især indspillet musik fortsætter sin opadgående kurve med en vækst på 5 %. Den positive udvikling kan først og fremmest tilskrives musik-branchens fokus på streaming, der i 2015 omsætter for 969 millioner kroner. Streamingom-sætningen er dermed steget med 33 % på blot et år - og 203 % fra 2012 til 2015. Branchens satsning på nye, digitale tjenester, der møder forbrugernes behov, har dermed båret frugt.

Dansk Musikomsætning 2015 er opgjort på bruttoniveau og dokumenterer værdien, musik skaber i yderste led.FACTS FRA DANSK MUSIKOMSÆTNING 2015

Musikbranchens bidrag til samfundsøkonomien
- Musikbranchen har en omsætning på 6,757 milliarder i 2015
- Den årlige omsætning svarer til 3.931 årsværk (et årsværk udgør 37 timers arbejde i 52 uger = 1924 timer)

Indspillet musik
- Indspillet musik udgør 41,9 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2015 svarende til 2,828 milliarder

Livemusik
- Livemusik udgør 57,3 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2015 svarende til 3,873 milliarder

Musikeksporten
- Musikeksport udgør 8,4 % af den samlede omsætning i musikbranchen i 2015 sva-rende til 564 millioner

Metode
- Dansk Musikomsætning opgør den økonomiske værdi på bruttoniveau – altså den økonomiske værdi, som musikken skaber i yderste led af den økonomiske værdikæ-de. Kigger man på årsopgørelser fra organisationerne bag opgørelsen, er det som of-test opgjort på nettoniveau. Derfor er tallene ikke sammenlignelige.

- Opgørelsesmetoden i Dansk Musikomsætning 2015 er i det store hele videreført fra opgørelserne i 2012, 2013 og 2014. Hvert år er der imidlertid foretaget metodiske re-guleringer for at forbedre opgørelsen og skabe et mere præcist billede af musikkens økonomiske værdi. Det har medført et brud i opgørelsen af musikkens værdi, og der-for inkluderer opgørelsen i år opdaterede tal for 2012 til 2014, hvor metoderegulerin-gerne er medtaget for disse år.

Bag rapporten
- Rambøll har udarbejdet Dansk Musikomsætning 2015 på vegne af IFPI, Koda, Dansk Live, MXD, Gramex og Musikforlæggerne.

Find rapporten her: /files/ARKIV/Dansk_Musikomsaetning_2015.pdf