Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Open-call til OFF Track 2017

Sammen med vores "operatør-kollegaer" i OFF Track 2017-projektet under Aarhus 2017, inviterer vi nu til "open-call" på vores såkaldte mini-puljer hvor der kan ansøges om op til 15.000 DKK til nye vækstlagsinitiativer indenfor musik, street sport, iværksætteri, arkitektur & byrum, scenekunst, cross media & film og gastronomi. Der kan søges til enkeltstående projekter under hvert spor eller på tværs. Deadline: 28. oktober 2016!

OFF TRACK er skabt ud fra et ønske om at styrke og synliggøre de kreative og kulturelle vækstlag i Region Midtjylland og er startet på initiativ af vækstlagsaktører i samarbejde med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Otte forskellige operatører er på en fælles mission, der handler om at samle og skabe værdi for vækstlaget indenfor hver deres område og på tværs. De otte områder eller ‘spor’ er:

* Gastronomi // Operatør Jakob Vinler, SMAG i Ebeltoft
* Street Sport // Operatør Nicolaj Ruby, DGI Østjylland
* Kreativt Iværksætteri // Operatør Anne Sophie Birknes, Frontløberne
* Arkitektur & byrum // Operatør Ari Marteinsson, Institut for (X)/Bureau Detours
* Scenekunst, dans og teater // Kasper Egelund, Performing Arts Platform
* Kunst og street art // Operatør Adrian Fey, Culture Works
* Musik & Lyrik // Operatør Jesper Mardahl, Promus
* Cross media og Film // Operatør Jan Ulrik Saksø Juhl, The Animation Workshop/Visuel HF


OFF TRACK vil vise, hvad vækstlaget i Region Midtjylland har at byde på. Vi vil understøtte samarbejder på tværs, nye samarbejdskonstellationer og eksperimenter, der kan videreudvikles og skaleres frem mod 2017.

OFF TRACKs pulje har i samme ånd til formål at understøtte vækstlaget i Region Midtjylland inden for OFF TRACKs otte spor. Puljen støtter projekter, der henvender sig til et publikum og aktører som har ambitioner om at udvikle, etablere eller forankre sig inden for deres felt og arbejdsvirke.

Puljen skal bidrage til, at vækstlagets gode ideer til arrangementer kan realiseres og give aktører muligheden for at teste deres koncepter, ideer eller projekters styrker og svagheder.

Hvad kan der søges til:

* Kreative/kulturelle produktioner i bred forstand
* Offentligt tilgængelige arrangementer
* Nyskabende initiativer og originale ideer
* Projekter med et samlet budget under kr. 200.000
* Projekter i feltet mellem det uetablerede og etablerede

Desuden kræves det at:

* Projektet afvikles for et publikum
* Projektet foregår i Region Midtjylland

Puljen støtter ikke:

* Driftsudgifter, dvs. udgifter til løn, husleje, vedligeholdelse og andre administrative opgaver. Dog kan du godt søge til kunstnerhonorarer og tariffer (indhold).
* Projekter der kun gavner ansøgeren
* Partipolitiske eller diskriminerende projekter
* Private og interne arrangementer
* Etableringen af bygninger
* Udlandsrejser
* Projekter uden for Region Midtjylland


Hvad lægges der vægt på:

Følgende kriterier prioriteres (ikke i prioriteret rækkefølge / alle projekter skal ikke leve op til alle kriterier)
* Tværkulturelle projekter, dvs. projekter med samarbejder på tværs af flere brancher / spor
* Projekter med aktiviteter i 2017
* Nytænkende ideer
* Projektets realiserbarhed
* Højt og realistisk ambitionsniveau
* At de projekter vi støtter er spredt geografisk i Region Midtjylland
* Samarbejder mellem vækstlag og etablerede institutioner
* Projekter der ønsker at samarbejde med erhvervspartnere

Hvem kan søge:

Vækstlagsaktører. Dvs. aktører uden for de etablerede institutioner. Aktøren kan godt samarbejde med etablerede institutioner, men det skal fremgå tydeligt, at arrangøren er fra vækstlaget og hvilken rolle, de etablerede institutioner spiller i projektet.
Enkeltpersoner, foreninger, grupperinger der ikke modtager fast støtte fra stat eller kommune, og som er aktører inden for de otte spor, OFF TRACK repræsenterer.

Puljens størrelse
Der er ca. 150.000 kr. til uddeling i denne omgang af OFF TRACK puljen.
Der kan søges mellem 5.000 og 15.000 kroner.

Det er muligt at søge om mere end det ovennævnte, hvis projektet foregår som et samarbejde på tværs af to eller flere spor mellem to eller flere ligestillede partnere.

Deadline:

28. oktober 2016 kl. 23.59

Svar
Puljen bedømmes og svar gives til alle ansøgere Medio november.

Sådan søger du
Ansøgere må frit vælge form på ansøgningen, dog skal den indsendes elektronisk og ansøgningen skal besvare nogle grundlæggende spørgsmål. Men om du vil gøre det med film, musik, prezi, tekst og/eller billeder er op til dig.

* Udfyld OFF TRACK registreringsskemaet, som du finder på Aarhus 2017s hjemmeside.
http://www.aarhus2017.dk/media/3641/registreringsskema-off-track.pdf

* Pitch ideen i 5 sætninger
* Projektbeskrivelse.
* Baggrundsinformation: ansøgere og evt. samarbejdspartnere
* Budget. Anslåede indtægter og udgifter specificeret i poster.

Send din ansøgning til deadline@aarhus2017.dk og eventuelle bilag senest den 28. oktober

Der må indsendes én samlet dokument/fil (ud over registreringsskemaet)

Krav
Projekter der får tilskud skal:
* Anvende OFF TRACKs logo i alt PR materiale
* Sende invitation til arrangementet til OFF TRACKs operatører
* Anvende OFF TRACKs Facebook til løbende opdatering og markedsføring
* Sende dokumentation og evaluering til OFF TRACK efter endt projekt. Herunder billeder, evt. video, pressemateriale mv. Der udsendes evalueringsskema til udfyldelse.

Læs mere om OFF TRACK på Facebook: https://www.facebook.com/OFF2017

Du er også meget velkommen til at kontakte os på 86 94 20 19 - eller info@promus.dk