Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Arrangørgruppen Aarhus trækker i arbejdstøjet!

Byens nye arrangørnetværk har fremsendt sit oplæg til styrkelse og forbedringer for byens live-miljø til Århus Kommune.

Som det har fremgået i pressen i den senere tid, er der dannet et interessenetværk af arrangører, venues, bookere m.fl., under det, bevares, lidt usexede navn, Arrangørgruppen Aarhus. Anledningen er et overordnet ønske om at samarbejde på tværs i byens live-miljø for at styrke og forbedre betingelserne – både for aktører og publikum – og Promus agerer sekretariat og facilitator for netværket, der p.t. består af Brian Nielsen/Skandinavian & Northside Festival, Jørgen Kryel/RMT, Michael Callesen/SPOT Festivalen, Carsten Nielsen/Train, Bjarke Svendsen/Atlas/VoxHall, Carsten Frentz/Carsten Frentz Production, Mette Kier/Musikhuset Aarhus, Robert Ulrich/Musikcaféen, Anne Thorø/Studenterhus Aarhus, Henrik Ragborg Olesen/Tivoli Friheden, Theis Smedegaard/Danmarks Grimmeste Festival, Torsten Rosendal/Present Aarhus og Theis Petersen & Marianne Jensen/Muskelsvindfonden.

Helt konkret har gruppen været i dialog med kommunens afdeling for Teknik og Miljø og Natur og Miljø p.b.a. af sidstnævntes ”udkast til nye retningslinjer for afholdelse af udendørs arrangementer i Århus”. For at kunne agere hurtigt, har vi udarbejdet et høringssvar, hvor vi dels kommer med vores anbefalinger, dels fremlægger en række forslag til overordnede forbedringer.

Overordnede visioner

Vi ønsker ligesom kommunen at skabe mere liv i Århus og at gøre betingelserne for afholdelse af koncerter så gunstige for herboende og eksterne arrangører. Dette mener vi kan gøres ved øget fokus på en række indsatsområder, der trænger til en forbedring:

1. Lydforhold + pladser
2. Loft over eller fjernelse af afgifter/depositum
3. Oplysning/formidling
4. Generel holdning til at arrangere koncerter i Århus

1. Lydforhold + pladser

Vi ønsker en forhøjelse af lydgrænserne i Århus Kommune.
Med udgangspunkt i informationer fra de byer, Århus kan sammenlignes med, bør det være muligt at sætte db-grænserne op til max. 102db (vægtet som gennemsnit over 15 minutter, målt efter 10Eazy systemet), som f.eks. Roskilde Festival selv har sat som grænse. Dette vil bl.a. være medvirkende til at tiltrække større koncerter, da mange store bands og artister simpelthen ikke vil spille med for stramme lydbegrænsninger.

Hvis en generel forhøjelse ikke er mulig, foreslår vi at etablere et antal årlige ”fri-dage”, hvor db-grænsen er sat op til 102db. Grænseværdierne relaterer naturligvis til pladsens placering, idet arealer i Midtbyen ikke har samme vilkår som arealer i udkanten af byen. Enkelte af disse ”fri-dage” kan prædestineres til nogle faste, årligt tilbagevendende aktiviteter, som f.eks. Spot Festival, Grøn Koncert, Northside Festival, Danmarks Grimmeste Festival og Fed Fredag-koncerterne i Tivoli Friheden, hvorefter resten løbende kan udbydes til andre arrangører. Der bør dog reserveres et mindre antal dage til pludseligt opståede arrangementer.

Vi ønsker også mere åbenhed overfor anvendelse af nye pladser og bygninger i Århus. Dvs. hvis en arrangør har en god idé til et arrangement, som skal finde sted på en plads eller i en bygning, der ikke tidligere har været anvendt til koncerter, ønsker vi, at kommunen er lydhør overfor forslaget og er villig til at hjælpe med de relevante tilladelser.

2. Loft over eller fjernelse af afgifter/depositum

Vi ønsker en fjernelse af høje afgifter eller depositum for at anvende en udendørs plads.
Det er et problem for både etablerede og mindre etablerede arrangører, at Århus har meget høje afgifter og krav om garantier for benyttelsen af kommunens arealer. Det virker direkte demotiverende, at der f.eks. skal stilles en garanti på 500.000 kr. for benyttelse af Tangkrogen. I Københavns Kommune er det som udgangspunkt gratis at benytte arealer – det samme bør gælde i Århus. Hvis det ikke er muligt helt at fjerne afgifter eller depositum, foreslår vi at sætte et loft over disse, således at mindre aktører ikke afholdes fra at arrangere koncerter.

3. Oplysning/formidling

Vi ønsker en centralisering af informationsservicen, således at man ikke skal henvende sig til mange forskellige instanser for at skaffe helt op til 9 tilladelser fra 9 myndigheder og forvaltninger. Der er brug for én instans – en One Stop Shop – med som minimum faste træffetider, som dels kan koordinere tilladelserne fra år til år, dels servicere og henvise interesserede til relevante informationer. Eventuelt kan instansen også få en art ombudsmandsfunktion og i kraft heraf agere mægler mellem Århus Kommune, myndighederne og arrangørmiljøet i sager, hvor det måtte være nødvendigt. Instansen kan ligeledes varetage det administrative arbejde med byens samlede udbud af events, f.eks. mht. sportsarrangementer, større kulturarrangementer o.lign.

Vi ønsker en forsimpling af arbejdsgangene for etablerede arrangører. Vi foreslår, at væsentlige aktører, som har årligt tilbagevendende arrangementer, kan ansøge om en ”præ-kvalifikation” og dermed fritages for væsentlige dele af den formelle arbejdsgang, idet godkendelser, tilladelser o.lign., som skal gælde for nøjagtigt de samme aktiviteter som året før, bør kunne genanvendes.

Vi ønsker mere transparens via forsimplede regelsæt og forklaringer, der kan opnås ved en service på hjemmesiden, der f.eks. svarer til den hos Københavns Kommune – check evt. linket her! Det er vigtigt, at informationerne på hjemmesiden er lette at finde, overskuelige og lette at forstå. Idéelt set kan ”3-klik-reglen” fungere som en rettesnor, således at enhver bruger af hjemmesiden efter tre klik med musen har fundet den nødvendige information. Vi foreslår desuden, at skemaer og formularer kan udfyldes direkte på hjemmesiden.

4. Generel holding til at arrengere koncerter m.v. i Århus

Vi ønsker holdningsændring af hvordan Århus Kommune møder arrangørerne. Vi efterspørger en overordnet strategi for, at vi vil! Og mhp. den udvikling af en byprofileringsstrategi, der pt. pågår i Århus Kommune, samt den storstilede ambition om at gøre Århus til Europæisk Kulturhovedstad i 2017, ønsker vi at tænke spørgsmålet "Hvad skal der til, for at en arrangør vælger Århus?" ind. Vi mener mao., at det er via en smidig og transparent – men i høj grad også fleksibel – tilgang til arbejdet med at arrangere koncerter i Århus, at ressourcestærke, initiativrige aktører kan tiltrækkes, og samtidig at de nuværende aktører kan fastholdes i Århus.


Endvidere arrangørgruppen netop igangsat en undersøgelse og kortlægning af koncertaktiviteter og publikums forbrug i byen. Undersøgelsen finder sted i ugerne 45 og 46, og rapporten vil selvfølgelig blive gjort tilgængelig for alle.

Læs mere om Arrangørgruppen Aarhus via linket her

Du kan også læse kommunens udkast til ”udkast til nye retningslinjer for afholdelse af udendørs arrangementer i Århus”, samt det samlede høringssvar fra Arrangørgruppen Aarhus via flg. links:

Arrangørgruppen Aarhus' høringssvar

Århus Kommunes udkast til nye retningslinjer for afholdelse af udendørs arrangementer i Århus