Promus nyheder
10.10.22:
5.3.22:
26.10.17:
14.12.15:
28.10.12:
21.8.12:
2.1.12:
28.11.11:
20.6.11:
24.1.11:
3.1.11:
22.12.10:
24.11.10:
22.11.10:
27.9.10:
29.4.10:
29.4.10:

Invitation til Workshop for Musikbranchen i Aarhus.

Musikbranchen er kommet med i Aarhus Kommunes erhvervspolitik for kreative erhverv, så i den forbindelse inviterer Music City Aarhus-netværket og Promus til workshop, onsdag d. 29. august, kl. 13:00 - 18:00 - en workshop, der gerne skal munde ud i konkrete forslag til en fremadrettet og ny erhvervsindsats.

Musikbranchen i Aarhus er blevet en del af Aarhus Kommunes erhvervspolitik indenfor de kreative erhverv.

I februar blev der derfor afholdt en større høring hvor en række lokale musikvirksomheder blev præsenteret, kombineret med et par inspirationsoplæg fra Bergen og Hamburg, der begge har en aktiv erhvervspolitik overfor deres respektive musikbrancher.

Efter den store høring om musikbranchen blev der nedsat et arbejdsudvalg, der skal undersøge mulighederne for at skabe en række erhvervsrettede tiltag overfor musikbranchen i byen, og derfor inviterer vi nu dig som aktører i byen til en workshop med dine andre kollegaer. En workshop, der gerne skal munde ud i konkrete forslag til en fremadrettet og ny erhvervsindsats.

Musikbranchen i Danmark oplever fremgang på en række parametre (øget omsætning i 2017 fra både IFPI (musikselskaberne) og Koda (komponister og forlag), men der er stadig en lang række udfordringer - især for de små og mellemstore virksomheder.

Fra en række nationale aktører; Musikforlæggerne i Danmark, DPA (Danske Populær Autorer), DJBFA (Danske Jazz, Beat & Folk.autorer) og IFPI (musikselskaberne), samt forskere fra RUC peges der især på udfordringer indenfor:

Investering og kapital til iværksættere samt små - og mellemstore virksomheder
Manglende muligheder for støtte til produktion og formidling
Behov for øget styrkelse af musikeksport
Fokus på nye indtjeningsområder for musikbranchen.
:
Musikbranchen i Aarhus er i høj grad præget af netop iværksættere, samt små og mellemstore virksomheder. Alle repræsenterer hele værdikæden fra indspilning over udgivelse og frem til scenen - billedligt talt.

I 2016 offentliggjorde Music City Aarhus-netværket en rapport udarbejdet af Epinion, der viste, at der i 2015 var en omsætning på 1,8 milliarder på alle typer musikvirksomheder i byen, og at der beskæftiges ca. 1.200 fuldtidsansatte.

Der er altså tale om reelt og væsentligt erhverv, der udgør motorrummet i byens musikmiljø.
Derfor er det afgørende for Aarhus som musikby, at udbygge den erhvervsmæssige del af musikmiljøet hvis man stadig vil være attraktiv for både udøvere og publikum

Arbejdsgruppen, der består af Theis Petersen/GRØN, Amanda Haslund/Idol Inc, Astrid Elbek/Det Jyske Musikkonservtorium, Asbjørn Eggers/Musikundervisning.dk, Marie Højlund/Musiker (bl.a. i Nephew) og Jesper Mardahl/Promus - samt Ole Jørgensen/Aarhus Event & Kulturforvaltningen og Rikke Bendixen/Erhvervs & Byudvikling, har fokus på tre indsatsområder;

Tiltag, der skal styrke iværksætteri i musikbranchen
Oplæg: MusikIværksætter - et program hvor man som iværksætter kan ansøge om startkapital, rådgivning og sparring til nye initiativer.

Tiltag, der skal styrke byens produktionsmiljø
Oplæg: Produktionsstøtteordning ála de regionale filmstøtteordninger, hvor der kan ansøges om tilskud til musikproduktion i Aarhus.

Tiltag: Investeringsfond.
Oplæg: Undersøge muligheden for at oprette en fond m.h.p. styrkelse af eksisterende erhvervsinitiativer.

Der er altså tale om en slags tre-trins-raket - et sammenhængende erhvervstiltag, der skal stimulere en udbygning og udvikling af musikbranchen i byen.

For at udvikle videre på disse foreslåede indsatsområder, og selvfølgelig også diskutere andre idéer, ønsker arbejdsgruppen at arrangere en workshop for aktørerne i byen, og det er ambitionen efterfølgende at kunne præsentere helt konkrete tiltag til de tre indsatsområder.

Workshoppen er primært henvendt til aktører fra musikbranchen i byen - enten nystartede eller etablerede aktører.

Arbejdsgruppen er også i tæt dialog med aktørerne bag de nationale initiativer, der arbejder for at styrke musikbranchen igennem både Kulturministeriet og igennem Erhvervsministeriets nyoprettede Vækstteam, der skal komme med anbefalinger til nye initiativer til styrkelsen af de kreative erhverv i Danmark.

Du kan finde anbefalingerne her: /files/Promus_-_EKU-præsentation_Vækstteam_anbefalinger_2018_-_vers._2.pdf

Workshop for Musikbranchen i Aarhus
Dato: 29.august fra 13:00 - 18:00
Location: Promus - A-lab, Vester Allé 15 - Aarhus C

Tilmelding via info@promus.dk - begrænset antal pladser og tilmelding er bindende.

Deadline: mandag d. 20. august.

Workshoppen arrangeres af Promus og Music City Aarhus