Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har fire forskellige puljer, hvor du kan søge støtte med udgangspunkt i musik. Her giver vi dig et overblik over mulighederne for at søge støtte.

Musikpuljen

Puljen omfatter alle musikgenrer og har 2 årlige ansøgningsfrister – 1. maj og 1. november - samt mulighed for at ansøge løbende til særlige formål.

Puljen formål er at
 • fremme produktionen af musik af høj kvalitet i Aarhus Kommune.
 • udvikle det producerende musikmiljø og opkvalificere det kulturelle vækstlag i Aarhus Kommune.

Der kan søges støtte til
 • musikprojekter, herunder ideudvikling, planlægning, forberedelse, produktion og gennemførelse af projekter.
 • musikinitiativer, som bidrager til en fortsat udvikling af det professionelle kulturliv i Aarhus Kommune samt initiativer, som opkvalificerer det kulturelle vækstlag,
 • etårige musikprogrammer og aktivitetsprogrammer.

Puljens størrelse
I 2021 er puljens budget på 2,054 mio kr.

Læs mere om Musikpuljen her


Honorarstøtte

Puljen kan søges af rytmiske spillesteder og musikforeninger i Aarhus Kommune. Ansøgningsfristen for støtte i 2016 er den 11. september 2015, kl. 8.00 pr. mail.

Puljens formål er at støtte aarhusianske spillesteder og musikforeninger, der har en kontinuerlig præsentation af rytmisk musik.

Det er en betingelse, at spillestedet/musikforeningen afholder mindst ti koncerter årligt fordelt på mindst seks måneder, at der tages entré til de støttede koncerter, og at der ydes professionel tarifmæssig honorering for de medvirkende musikere.
Reglerne har baggrund i Musiklovens bestemmelser om honorarstøtte.

Der kan søges støtte til
 • Musikerhonorarer

Puljens størrelse
Bevillingen for 2016 er ca. 1.040.000 kr.

Læs mere om honorarstøtte her


Initiativpuljen

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper eller foreninger. Puljen kan søges løbende Ansøgninger skal være Kulturforvaltningen i hænde senest én måned før arrangementet afholdes.

Puljens formål er at støtte offentlige kulturelle arrangementer i Aarhus.

Der kan søges støtte til
Koncerter, teaterforestillinger, udstillinger og lignende kulturelle arrangementer.
Støtten ydes som tilskud, og det er en forudsætning at,
 • arrangementet har et kulturelt indhold.
 • arrangementet er offentligt.

Puljens størrelse
I 2016 er bevillingen 1.000.000 kr.

Læs mere om initiativpuljen her


Kulturarrangementspuljen

Puljen kan søges af enkeltpersoner, grupper af personer, foreninger og institutioner. Der er tre årlige ansøgningsfrister, ca. 1. oktober året forinden, ca. 1. februar og ca. 1. maj.

Puljens formål er
 • at understøtte og udvikle Aarhus nationale og internationale kulturelle brand
 • at fremme et mangfoldigt og bredt udbud af større offentlige kulturbegivenheder og arrangementer i Aarhus Kommune.

Der kan søges støtte til
 • større enkeltstående kulturarrangementer
 • større tilbagevendende kulturbegivenheder og festivaler
 • et kulturprogram, der indgår som væsentlig del af en større event eller begivenhed

Støtten ydes som tilskud. Tilbagevendende begivenheder og festivaler, der er afviklet minimum tre gange tidligere, kan ansøge om to- eller treårige tilskud.

Puljens størrelse
Puljen har et årligt budget på ca. 3.200.000 kr.

Læs mere om kulturarrangementspuljen her