Management, eller artist management, er et begreb, der efterhånden får flere og flere betydninger, og som også kan tolkes - og desværre også misforståes - på mange måder. Derfor er det vigtigt at få fokuseret og præciseret arbejdsområdet indenfor decideret artist management lidt mere kontant.
I forbindelse med vores Basic-kurser, har vi udarbejdet et lille info-skriv, der i meget grove og overordnede træk beskriver arbejdsfunktionerne indenfor managementområdet i dag.

Check via linket her!