Basic startup - forløb

I – 7. februar: Kick-off til Basic startup samt intro til musikbranchen - keynote: Jonas "Pindhunden" Hallberg, iværksætter og idémager/Ikke en Pind - intro v/Jesper Mardahl, Promus
Denne første gang skal starte forløbet med en inspirationsindsprøjtning og en sparring på deltagernes egne idéer eller projekter. Jonas Hallberg vil fortælle om sine erfaringer med at stable skæve tiltag på benene og give tip og tricks til at håndtere tingene på en måde, der bryder med rammerne. Deltagerne bliver så kastet ud i en pitch-runde, hvor de præsenterer deres projekter og får feedback. Efter en kort introduktion til kursets forløb og krav, præsenterer Morten Nottelmann en måde at tænke entrepreneurielt på.

Deltagerne går forhåbentligt hjem med: Refleksioner over deres egen idé, projekt eller virksomhed. Lyst til at arbejde dynamisk med den. Følelsen af at være et hold, der har ambitionerne til fælles.


II – 21. februar: Musikbranchen - pengestrømme og aftaleforhold v/Jesper Mardahl, Promus
For for alvor at kunne arbejde professionelt med et projekt eller en virksomhed i musikbranchen, er det afgørende at forstå, hvordan branchen hænger sammen og hvilke pengestrømme der eksisterer. Samtidig er det væsentligt at have indsigt i de nye muligheder, som musikbranchen har fået med den teknologiske udvikling. Jesper Mardahl vil give deltagerne et crash-kursus i musikbranchens primære områder og muligheder.

Deltagerne går forhåbentligt hjem med: En grundlæggende forståelse af, hvordan musikbranchen hænger sammen. Refleksioner over, hvor de selv passer ind. Fornemmelsen af, hvor der kan sættes ind og arbejdes videre.


III – 28. februar: ”Tænk dig selv som en virksomhed” v/ John Hermansen - adm. direktør/SBK Scandinavia og Linda Greve - PhD-stipendiat og udviklingskonsulent/Aarhus Entrepreneurship Centre
Målet med dagen er at få tænkt sin forretningsidé ind i en virksomhedsmæssig kontekst, hvilket vil sige ind i en organisatorisk ramme. Der skal arbejde med følgende spørgsmål: -Hvad er min kerneydelse? -Hvad er mine produkter? -Hvordan vil jeg organisere mig, viden, organisering og økonomi? Linda Greve vil gennemføre første del af en workshop, der tydeliggør hvordan deltagerne arbejder, reflekterer og motiveres.

Deltagerne går forhåbentlig hjem med: Konkrete redskaber der gør demi stand til at finde konkrete svar på de stillede spørgsmål. Indsigt i hvordan de individuelt arbejder og motiveres. Det er hensigten, at deltagerne arbejder videre hjemme.


IV – 6. marts: ”Tænk dig selv som en virksomhed” v/ John Hermansen - adm. direktør/SBK Scandinavia og Linda Greve - PhD-stipendiat og udviklingskonsulent/Aarhus Entrepreneurship Centre
Målet med dagen er at få tænkt sin forretningsidé ind i en virksomhedsmæssig kontekst, hvilket vil sige ind i en organisatorisk ramme. Der skal arbejdes med følgende spørgsmål: Hvad er sket siden sidst (opfølgning)? -Hvem er mine kunder? -Hvordan danner mine produkter værdi hos kunderne? Linda Greve vil gennemføre anden del af en workshop, der tydeliggør hvordan deltagerne arbejder, reflekterer og motiveres.

Deltagerne går forhåbentlig hjem med: Konkrete redskaber der gør dem i stand til at finde konkrete svar på de stillede spørgsmål. Indsigt i hvordan de individuelt arbejder og motiveres. Det er hensigten, at deltagerne arbejder videre hjemme.


V – 13. marts: ”Tænk dig selv som en virksomhed” v/ John Hermansen - adm. direktør/SBK Scandinavia
Målet med dagen er at få tænkt sin forretningsidé ind i en virksomhedsmæssig kontekst, hvilket vil sige ind i en organisatorisk ramme. Der skal arbejdes med følgende spørgsmål: -Hvad er sket siden sidst (opfølgning)? -Hvordan ser investorer på min forretning, herunder min forretningsstrategi? -Hvad er en finansieringsplan? -Hvordan skal min virksomhed finansieres?

Deltagerne går forhåbentlig hjem med: Konkrete redskaber der gør dem i stand til at finde konkrete svar på de stillede spørgsmål.


VI – 20. marts: Kommunikation & formidling I v/ Anders Lange - kulturjournalist og underviser/Journalisthøjskolen
Musik som ord. Anders Lange vil prøve musikjournalistikkens kriterier 'nyhed', 'kvalitet' og 'aktualitet' af på deltagernes kommunikationsstrategi eller mangel på samme.

Deltagerne går forhåbentlig hjem med: Større fokus på, hvordan der kommunikeres levende og præcist. Forståelse af forskellen på spredt fægtning og strategisk kommunikation.


VII – 27. marts: Netværk & kompetencer I v/ Morten Nottelmann - iværksætter og konsulent/Kaospiloterne
Hvem kender jeg og hvad kan jeg bruge dem til? Hvilke kompetencer har jeg, og hvad vil jeg gerne bytte dem til?

Deltagerne går forhåbentlig hjem med: En grundig forståelse af de individuelle netværk, på hvilken måde de kan stimuleres og aktiveres - og hvad vi selv har med til "festen".


VIII – 10. april: Case-study: Volcano - en moderne musikvirksomhed v/ Ulrik Ørum-Petersen, partner/Volcano

IX – 17. april: Netværk & kompetencer II - v/ Morten Nottelmann - iværksætter og konsulent/Kaospiloterne
Proaktiv planlægning - Hvor vil jeg hen? Og hvordan kommer jeg det? Om at gå forlæns ind i fremtiden og at evaluere sine muligheder ærligt.

Deltagerne går forhåbentligt hjem med: En grundig forståelse af, hvordan man kan sætte sig mål og arbejde hen mod dem.


X – 24. april: Kommunikation & formidling II og Planlægning - v/ Anders Lange - kulturjournalist og underviser/Journalisthøjskolen
Musik som ord. Anders Lange vil følge op på sin første lektion, hvor han prøvede musikjournalistikkens kriterier 'nyhed', 'kvalitet' og 'aktualitet' af på deltagernes kommunikationsstrategi eller mangel på samme. Deltagerne vil også skulle arbejde sammen i hold, med det formål at blive klar til forløbets afsluttende pitch.

Deltagerne går forhåbentlig hjem med: Større fokus på, hvordan der kommunikeres levende og præcist. Forståelse af forskellen på spredt fægtning og strategisk kommunikation. Indsigt i individuelle udfordringer.


XI – 1. maj: Afslutning og præsentation af forretningsmodel og strategi. Panel t.b.a.

Tid og sted

Alle undervisningsgange finder sted på Promus, Vester Allé 15, 8000 Aarhus C, kl. 16-19, med undtagelse af den sidste gang, hvor tidsrummet vil være udvidet. Dette vil fremgå snarest.