Anbefalinger til erhvervsindsats overfor musikbranchen i Aarhus.

Musikbranchen er kommet med i Aarhus Kommunes erhvervspolitik for 2019.

Derfor har Music City Aarhus-netværk afholdt en række sessions, der skal belyse behov og komme med anbefalinger til en indsats, der kan styrke området i byen.

I februar blev der afholdt en større høring, der præsenterede en række aarhusianske musikvirksomheder - efterfulgt af oplæg fra "søsterbyerne" Bergen og Hamburg.

I august samledes over 45 aktører fra musikbranchen i byen til en workshop, der skulle konkretisere ønsker og behov.

Efter workshoppen blev der nedsat en arbejdsgruppe, der samlede op på de mange inputs fra workshoppen. Arbejdsgruppen delte sig med fokus på tre spor: audio, musikbranche- og oplevelsessporet.

Anbefalingerne er blevet sendt til Erhvervsafdelingen i Aarhus Kommune – og de er endvidere blevet præsenteret overfor Region Midt m.h.p. yderligere tiltag indenfor udviklingen af de kreative erhverv og kan læses her: /files/ARKIV/Anbefalinger_fra_Music_City_Aarhus_2018.pdf

Endvidere musikbranchen i Aarhus som samlet erhverv blevet præsenteret overfor Økonomiudvalget i Aarhus kommune.

Se præsentationen her: /files/ARKIV/Music_City_Aarhus-plancher-præsentation_okt._2018.pdf

"Aarhusiansk musik er blevet en milliardforretning!"

Sådan lød overskriften i JP/Aarhus - (10. august) - hvor sløret blev løftet for vores kommende rapport om musikøkonomien i Aarhus - udarbejdet af Epinion, i samarbejde med musikaktørerne i Aarhus og med støtte fra DPA, Musicbusiness2020, Fonden Voxhall, Aarhus Kommune og Promus.

"2.500 musikere, 1.100 ansatte og en omsætning på 1,8 mia. kr., viser en ny Aarhus-undersøgelse. Et vigtigt signal om, at musik er mere end underholdning, siger branchefolk".(JP/Aarhus - 10. aug.)

De mange danske- og internationale musikere, der strømmer ind til Aarhus for at optræde på byens scener og festivaler, ved det godt – det samme gør publikum; Aarhus kan noget helt særligt med musikken – og har kunnet det i flere årtier. Musik er i det hele taget en uomtvistelig del af byens DNA. Tænk bare på de mange danske bands og solister der har fået talentet finpudset i byen igennem tiderne, og det stærke og levende musikmiljø, der stadig kendetegner byen i dag.

Læs rapporten her: Musikøkonomi i Aarhus

Læs mere her: http://www.promus.dk/Nyheder.asp?AjrDcmntId=840

Rapporten - Aarhus Music City - Music In Numbers - Epinion 2016:
/files/ARKIV/Music_City_Aarhus_-_Epinion_2016.pdf

MUSIC CITY AARHUS

Music City Aarhus er et nyt initiativ, der skal styrke musiklivets forskellige aktører i Aarhus, og som har sit afsæt i rapporten, ”The Mastering Of A Music City”, der blev offentliggjort i 2015. Rapporten er udarbejdet af Music Canada og er en køreplan for udviklingen af en såkaldt "music city"–strategi, hvor musiklivet i en by kan være en afgørende drivkraft for udvikling og vækst.

"The Mastering Of A Music City" tager udgangspunkt i fem grundlæggende krav, som er nødvendige for at forfølge denne strategi;

1. Der skal være en stærk talentmasse af bands & musikere
2. Der skal være en blomstrende musikscene
3. Der skal være ”plads” til musikken – både inden- og udendørs i form af spillesteder, festivalpladser m.v.
4. Et åbent og engageret publikum
5. Musik-relaterede virksomheder

Musiklivet i Aarhus opfylder alle disse fem krav - og har gjort det i årtier!.
Men i stedet for at "hvile på laurbærerne", har vi valgt at bruge rapporten som inspiration til at få styrket byens stærke musikliv.

Musikken har altid spillet en central rolle i byen, og vi har en lang tradition for musik i alle afskygninger og genrer. Listen over bands og solister, der har sit udgangspunkt i Aarhus, er nærmest uendelig, så grundlæggende kan musiklivet i Aarhus beskrives som havende;

• en meget stærk indflydelse på dansk musik.
• en meget afgørende musikscene og miljø.
• en stor del af de førende danske kunstnere, der enten kommer fra byen eller bor der.
• en lang tradition for samarbejde.

.. samt at
..vi "producerer" - d.v.s. meget af musikken skabes i byen.

Dette, kombineret med den generelle opfattelse af, at musik;

• ..er en vigtig del af byens strategi for vækst og ekspansion, sammen med andre kulturtiltag.
• ..skaber en betydelig økonomisk "pay-back" til byen fra koncerter og arrangementer.
• ..er en del af strategien for vækst fra nye kreative virksomheder.
• ..er en vigtig del af identiteten af en kulturby
• ..er en fællesnævner for den kreative sektor i byen

.. inspirerede Promus til at yderligere at kæde alle aktørerne i byens musikliv - fra musikere, til musikbranche, uddannelse, festivaler og spillesteder for at skabe vores egen version af en ”køreplan”, så Aarhus kan opretholde og styrke sin position og betydning som Music City.

I efteråret 2015 samlede vi så en midlertidig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra spillestederne VoxHall/Atlas, Radar & Train, festivaler som Grøn Koncert, SPOT Festival & Northside, Musikhuset Aarhus, bookingbureauerne Skandinavian & Heartbeat, samt repræsentanter fra Aarhus Kommunes Musikudvalg.

For at få en større over- og indblik i hvad musiklivet i byen egentlig er for en størrelse, indledte vi et samarbejde med Epinion om - i første omgang - at få belyst økonomien i musikken i byen.
En musikvirksomhed er defineret af, at der findes noget der hedder musik. D.v.s. musikskoler, producenter af udstyr, musikforretninger, spillesteder, festivaler, musikbranche- og organisationer, musikere, teknikere m.fl. Endvidere er det kun virksomheder med adresse indenfor Aarhus Kommune, der er talt med.

Og konklusionen er altså, at vi ca. 2.500 musikere, 1.100 fuldtidsansatte og genererer en omsætning på 1,8 milliarder!

Det er jo noget af en mundfuld, så for at vi kan styrke og udbygge den stærke platform musiklivet har, skal det nye Music City Network bl.a. arbejde for;

- At styrke miljøet og dets aktører i byen.
- At styrke den ”politiske stemme” og være talerør i konkrete sager (eks. festival/koncertplads-situationen, produktionsfaciliteter (eks. Lydhavnen), ”agent of change-problematik”, kulturpolitiske tiltag o.m.m.)
- At blive inddraget som aktør for byens erhvervsstrategi for de kreative virksomheder; fashion, arkitektur, film, interactive m.v.
- At være med til at sikre, at Aarhus stadig er en vigtig ”spiller” i det nationale musiklandskab.
- At være med til at stimulere øget fokus og vækst på musikbranchen som erhverv – nye tiltag og fokus på produktionsmiljøet
- At være ”indgangsportal” til byens musikmiljø.
- At indgå i et internationalt samarbejde under Music Cities Network sammen med bl.a. Hamburg, Sydney og San Francisco

Der holdes løbende møder i Music City Aarhus-netværket, og alle aktører i byen er velkomne.

Følg vores arbejde via Music City Aarhus-FB - her finder du også links til rapporter og artikler om emnet. Tjek: https://www.facebook.com/MUSIC-City-Aarhus-845256505571362/

Music City Aarhus-initiativet blev lanceret ved et stormøde for byens aktører tilbage i september 2015, og her blev ”Music City”-tankerne meget positivt modtaget, og i oktober deltog vi i MUSIC CITIES CONVENTION i Washington hvor der blev yderligere knyttet kontakter til "søster-byer" internationalt; Berlin, Bergen, Göteborg, Austin, Seattle m.fl. (læs mere om Music Cities Convention her: http://www.musiccitiesconvention.com/

Endvidere har vi deltaget i paneldiskussioner omkring Music City-emnet på Eurosonic (Groningen), SPOT+/SPOT Festival (Aarhus), Canadian Music Week (Toronto) og The Great Escape (Brighton).


Se præsentationsfolderen - "MUSIC CITY AARHUS - Connecting the dots!" her: /files/MusicCityAarhus2015_net.pdf

Tjek også Music Canada's "The Mastering Of A Music City"-rapport her: http://www.ifpi.org/downloads/The-Mastering-of-a-Music-City.pdf
Music City Aarhus - Connecting the Dots

Vi har lavet en lille præsentation af Music City Aarhus - Connecting the Dots!

Aarhus med i nyt internationalt netværk: Music City Network

Music City Aarhus er blevet inviteret med til opbygningen af det kommende nye Music Cities Network. "Grundbyerne" i netværket udgøres - udover Aarhus - af Hamburg og Sydney, og sammen arbejder vi på at skabe fundamentet for et bredt internationalt netværk af byer der alle har fokus på musiklivet.

Det nye netværk præsenteres under Reeperbahn Festivalen i Hamburg, 23. september.

MUSIC CITY AARHUS - A guide to concerts, venues & festivals!

Vi har samlet en oversigt over byens spillesteder, festivaler, koncertarrangører, musikforeninger, orkestre m.v. i denne nye, og meget turistvenlige, folder.
MUSIC CITY AARHUS - A guide to concerts, venues & festivals