Publishers i Danmark

Listen er en opdateret (maj 2018) blanding af Musikforlæggernes medlemsliste, samt enkelte "ikke-medlemmer". De fleste "aktive" publishers - d.v.s. selskaber med en daglig aktivitet indenfor publishingarbejdet, og som er potentielle i forhold til nye sangskrivere/producerteams m.v..

Endvidere har vi tilføjet en række music supervisors.

Vi har også kort forsøgt at beskrive selskabernes nuværende profil i forhold til sangskrivere m.v.

Du kan også læse mere om det grundlæggende arbejde omkring publishing her!

Musikforlæggerne og sangskriverorganisationerne DPA - Danske Populær Autorer, DJBFA - Danske Jazz, Beat og Folk Autorer, samt Dansk Komponistforening, har i samarbejde med KODA - aftalt en "code of conduct", hvor man i fællesskab har beskrevet en slags forventningsafsteming omkring samarbejdet mellem sangskrivere og forlag/publishere.

Læs Code of Conduct her!

Listen vil løbende blive opdateret, og hvis der er selskaber vi har glemt, eller nye kontaktpersoner på de eksisterende, så meld endelig ind til info@promus.dk