Livestreaming & virtual live experiences

Den store branchefestival, MIDEM, udgiver en række spændende musikbrancheartikler og rapporter under navnet, Music Industry Insights.
Seneste publikation med fokus hele livestreaming-området finder du her!

"Aarhusiansk musik er blevet en milliardforretning!"

Sådan lød overskriften i JP/Aarhus - (10. august) - hvor sløret blev løftet for vores kommende rapport om musikøkonomien i Aarhus - udarbejdet af Epinion, i samarbejde med musikaktørerne i Aarhus og med støtte fra DPA, Musicbusiness2020, Fonden Voxhall, Aarhus Kommune og Promus.

"2.500 musikere, 1.100 ansatte og en omsætning på 1,8 mia. kr., viser en ny Aarhus-undersøgelse. Et vigtigt signal om, at musik er mere end underholdning, siger branchefolk".(JP/Aarhus - 10. aug.)

De mange danske- og internationale musikere, der strømmer ind til Aarhus for at optræde på byens scener og festivaler, ved det godt – det samme gør publikum; Aarhus kan noget helt særligt med musikken – og har kunnet det i flere årtier. Musik er i det hele taget en uomtvistelig del af byens DNA. Tænk bare på de mange danske bands og solister der har fået talentet finpudset i byen igennem tiderne, og det stærke og levende musikmiljø, der stadig kendetegner byen i dag.

Læs rapporten her: Musikøkonomi i Aarhus

Læs mere her: http://www.promus.dk/Nyheder.asp?AjrDcmntId=840

2009: De 14 anbefalinger.

Fremsat af Tænketanken vedrørende den rytmiske musiks status. 23. oktober 2009.

Hent rapport

2011: RETHINK: Aarhus 2017 kandidatansøgning om at blive Europæisk Kulturhovedstad 2017
Aarhus søger om at blive Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Dette er det første projektforslag, som er indsendt 30. september 2011.
2011: Musikselskaber 2010 - tal og perspektiver
Musikselskabernes brancheorganisation, IFPI, har udgivet en rapport med nøgletal fra udviklingen i den danske musikbranche i 2010.
2011: De danske musikfestivalers kulturelle og økonomiske betydning
En rapport udfærdiget for FestivalDanmark, hvori 10 danske musikfestivalers kulturelle, sociale, brandingmæssige og økonomiske betydning analyseres.
2011: Styrkelse af den rytmiske musik - anbefalinger - Bemærkninger til rapporten
Statens Kunstråds Musikudvalgs bemærkninger til rapporten Styrkelse af den rytmiske musik - anbefalinger
2011: IFPI Digital Music Report 2011 - Music at the touch of a button
2011: I am context!
Præsentation af musikfuturisten Gerd Leonhard på Eurosonic 2011 i Groningen. Oplægget - I am context - handler om fremtidens musikbranche; udfordringer og nye måder at opfatte den på.
2011: Freeconomics
En mini-rapport om nye forretningsmodeller i musikbranchen. Lavet af Virginie Berger fra Don't believe the Hype.
2010: Økonomisk kortlægning af koncerter i Århus
En effektanalyse af 14 koncerter afholdt i Århus i uge 46, 2010. Analysen er bestilt af Promus og Arrangørgruppen Aarhus og er udfærdiget af kandidat i oplevelsesøkonomi Stefan Rasmussen.
2010: Positions and salaries in the U.S. music business
2010: Analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv
2010: Den udvidede koncertoplevelse
Kandidater i oplevelsesøkonomi Stefan M. Rasmussen og Peter Boesen har skrevet en artikel ud fra deres speciale, som er udarbejdet i samarbejde med Volcano Management. Den diskuterer mulighederne for at skabe merværdi og mersalg i forbindelse med live-koncerter.
2010: Katalog over 12 udfordringer for livearrangører
Spillesteder.dk og Festivaldanmark har sammen udarbejdet et katalog over 12 problemstillinger, de danske livearrangører møder i forhold til lovgivning, regler og bureaukrati.
2010: Høring over udkast til ”Retningslinjer for anvendelse af kommunale arealer til udendørs arrangementer i Århus Kommune”
Arrangørgruppens høringssvar til Aarhus Kommune. Læs mere her!
2010: Styrkelse af den rytmiske musik - anbefalinger
Udarbejdet af Statens Kunstråds Musikudvalg.
2010: Musik som brandingplatform
2010: Adding up the UK music industry for 2009
En analyse foretaget af britiske PRS for Music i 2010, hvor musikbranchens økonomiske op- og nedsving dokumenteres og kommenteres. Analysen er lavet for at tydeliggøre den samlede britiske musikbranches økonomiske værdi.
2010: Musikkens værdi
En guide til virksomheder og forretninger, som har lyst til at anvende musik i deres markedsføring eller i deres produkter. Udarbejdet af KODA.
2010: Investing in music - How music companies discover, develop and promote talent
Rapporten er udfærdiget af IPFI - pladeselskabernes internationale organisation - kaster et grundigt blik på musikbranchen af i dag. Særligt undersøger den pladeselskabernes rolle som den primære investor i udviklingen af talent i musikbranchen. Argumenterne underbygges med konkrete tal og opgørelser.
2010: Music & Copyright
2009: Pladebranchen.09 - IFPI Danmark årsskrift
2009: Tivoli Friheden - Attraktionens betydning for samfundet
En analyse af Tivoli Frihedens betydning for samfundet, udført af Midtjysk Turisme og Jysk Analyse
2009: Dansk Center for sangproduktion
En målrettet indsats i populærmusikkens økonomi. En undersøgelse og rapport af Anders Juhl, bestilt af KODA, DPA, DJBFA, DMFF, RMC & IFPI, med støtte fra KOPIFON og Statens Kunstråds Musikudvalg
2009: Oplevet lydkvalitet og idéer til innovation
Netværket Dansk Lydteknologi har indledt samarbejde med festivalerne i Roskilde og Nibe om at skabe innovation og bedre lydoplevelser frem mod festival 2010. For at finde ud af, hvilke faktorer der skaber en god (lyd)oplevelse for festivalens publikum og medarbejdere, gennemførte vi på festival 2009 en række interviews, hvor det overordnede mål var at få brugernes input til at arbejde med forbedringer og innovation.
2009: The 10 Commandments of music-brand partnerships
2008: Forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder.
2007: Economic impact of the Glastonbury Festival
2006: Dansk lydteknologi - En global styrkeposition
En undersøgelse af branchestrukturer, relationer og værdikæder indenfor dansk lydteknologi; indeholder en kortlægning af danske virksomheder og forskning som bygger på og anvender lydteknologi. Udført af DELTA og Kultur & Kommunikation.
2005: Undersøgelse af det internationale eksport-, informationsog udvekslingsarbejde på musikområdet
Udarbejdet af Kunstrådets Musikudvalg
2005: Effektanalyse af R.E.M.-koncerten
Horsens Kommune har fået lavet en analyse af de økonomiske effekter af koncerten med R.E.M., som blev afholdt 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion.
2005: The Role of the Cultural Sector in the Local Austin Economy
2004: Music like water - the inevitable music ecosystem
Musikfuturisten Gerd Leonhard præsenterer i dette essay sin idé om "musik som vand fra hanen", altså som noget, vi kan tænde og slukke før, en rindende mulighed, så at sige.
2001: The role of music in the Austin economy
Et resumé af en rapport, som bystyret i Austin, Texas, har fået udfærdiget til at dokumentere musikkens økonomiske effekt på byen.

Der udkommer løbende rapporter om musikbranchen, både i Danmark og i udlandet, ligesom vi linker til en masse af dem i vores nyheder.

Hvis du kender til en interessant undersøgelse, som du synes vi bør have på siden, er du velkommen til at skrive til info@promus.dk.