ROSA
KODA
MXD
GRAMEX
SNYK

Støttemuligheder fra ROSA

ROSA - Dansk Rock Samråd - kan yde økonomisk støtte til danske orkestre, der får jobs på udenlandske koncertscener, indenfor flg. kategorier:

1. Enkeltstående koncert/koncerter med promotionmæssig værdi i et givent territorie.

2. Koncertturné/koncerturnéer - herunder som support for et større navn i et eller flere territorier.

3. Showcase - en eller flere koncerter i promotionmæssig sammenhæng i et eller flere territorier uden - eller med meget begrænset - honorar.

Vigtigt! Der kan ikke søges om både støtte fra ROSA og MXD til samme projekt. Der skal ansøges inden projektet afvikles, og der udbetales kun støtte efter projektets afvikling.
Der gøres endvidere opmærksom på, at samtlige midler for 1. halvår af 2010 er bevilliget, men der kan ansøges til projekter til afvikling efter 1. juli 2010.

Læs mere om betingelserne og ansøgning via ROSA.org