Støttemuligheder fra Københavns Kommune

Gennem Københavns Musikudvalg yder kommunen støtte til rytmiske spillesteder med honorarstøtteordningen. Derudover yder Københavns Musikudvalg støtte til musikprojekter med hel eller delvis professionel forankring.

Banddoktor

Som band eller orkester har I mulighed for at søge om op til 3.000 kr. i støtte til en banddoktor, coach eller dirigent.
Læs mere om ansøgning til banddoktor her

Honorarstøtte

Du kan som rytmisk spillested i Københavns kommune søge om honorarstøtte.
Læs mere om ansøgning til honorarstøtte her

Støtte til koncerter

Du kan i Københavns kommune søge om støtte til dine musikprojekter.
Du kan opnå støtte til koncerter, hvis de overholder følgende kriterier
  • Projektet skal foregå i Københavns Kommune
  • Der skal være offentlig adgang 
  • Du skal ansøge senest to måneder før projektets start
Læs mere om støtte til koncerter her

Støtte til musik på pleje- og aktivitetscentre

Musikalske oplevelser på Københavns pleje- og aktivitetscentre
I forbindelse med budgetforhandlingerne i Københavns Kommune besluttede et politisk flertal at bevilge 2,1 mio. kr. (2016-2019) til musikalske oplevelser til beboerne på kommunens pleje- og aktivitetscentre.
Læs mere om støtte til musik på pleje- og aktivitetscentre her

Festivalpuljen

Festivalpuljen yder tilskud til kultur- og idrætsbegivenheder i Københavns Kommune.
Som hovedregel kan ansøgninger om tilskud på over 100.000 kr. tages i betragtning til Festivalpuljen.

Læs mere om Festivalpuljen her