Støttemuligheder fra Statens Kunstråd

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg og Legatudvalg for Musik giver tilskud til forskellige musikformål. Du kan søge tilskud, læse nyt fra udvalgene og se særlige initiativer på musikområdet på Statens Kunstråds hjemmeside, som du finder nederst på siden.

Statens Kunstråds Musikudvalg støtter følgende områder:

  • Internationale koncertaktiviteter – Klassisk musik
  • Den unge elite
  • Regionale spillesteder
  • Huskunstnerordningen
  • Udgivelse af musikværker
  • Arbejdslegater og -stipendier indenfor musik
  • Internationale udviklings- og netværksaktiviteter
  • Bestillingsværker indenfor musik
  • Orkestre, bands, kor og ensembler
  • Musikfestivaler
  • Amatørmusik
  • Børn og unge – læringsmiljøer
  • Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed indenfor musik
  • Koncertvirksomhed
  • Talentudvikling for børn og unge
  • Honorarstøtte til rytmiske spillesteder
  • Internationale besøgsprogrammer
  • Transportstøtte til orkestre/ensembler


  For de fleste puljers vedkommende er der én årlig ansøgningsfrist. Ansøgninger der indsendes efter udløbet af denne frist vil tidligst blive behandlet i begyndelsen af det efterfølgende år og vil kun blive imødekommet i ganske særlige tilfælde.

  Læs mere om betingelser og specifikke ansøgningsfrister via Kunst.dk