Støttemuligheder fra World Music Denmark

Alle professionelle world orkestre, som opererer med base i Danmark kan søge om midler gennem World Music Denmark. Der ydes støtte under fire forskellige emner.

Tilskud – Indland

Tilskuddet er til professionelle orkestre
Ordningen har til formål at opkvalificere musikernes færdigheder og styrke professionelle danske world orkestres indenlandske projekter.

Ordningen kan søges til
  • Banddoktor eller Co-producer
  • Udenlandsk gæstemusiker
  • Bandcheck
  • Egne projetforslag
Læs mere her

Tilskud – Udland

Professionelle danske verdensmusik orkestre har mulighed for at søge tilskud til aktiviteter i udlandet (musikeksport). Der gives primært tilskud til transportudgifter i forbindelse med international turnévirksomhed, men også til en række andre karrierefremmende aktiviteter i udlandet.

Ordningen kan søges til
  • International transportstøtte
  • Karrierefremmende aktiviteter i udlandet
  • Egne projektforslag
Læs mere her


Tilskud – PR

Tilskud til musikeres PR og markedsføring
Ordningen har til formål at skærpe musikeres visuelle identitet og PR-profil. Der kan kan søges om tilskud til videoproduktion, optimering af “presskit” samt etablering af hjemmeside.

Der kan søges om tilskud til
  • Produktion af musikvideo
  • Optimering af presskit
  • Etablering af hjemmeside
Læs mere her

Transportstøtte i Danmark

National transportstøtte for bands – Læs mere her