Støttemuligheder fra ROSA

ROSA støtter dansk udviklingen og udbredelsen af dansk rockmusik og beslægtede genrer via midler fra musikloven.
Her er et overblik over, hvilke slags støtte du kan søge fra ROSA.

ROSA Live-støtte

Støtten ydes til danske orkestre, der får jobs på udenlandske koncertscener og vil typisk falde indenfor følgende kategorier:

  • Enkeltstående koncert/koncerter – i et eller flere territorier med honorar, der dog ikke dækker faktiske omkostninger, men som i kraft af begivenhedernes vigtighed tillægges stor promotionsmæssig værdi i pågældende territorium/terriorier.
  • Koncertturné/koncertturnéer – herunder som support for større navn i et eller flere territorier.
  • Showcase – en eller flere koncerter i promotionssammenhæng i et eller flere territorier uden eller med begrænset honorar.

Endeligt regnskab og kvitteringer skal være ROSA i hænde senest 1. måned efter afsluttet tour.
Ved støtte fra ROSA gøres ansøgere opmærksom på, at der ikke til samme projekt kan opnås støtte fra MXD – Music Export Denmark.

Læs mere om ROSA Live-støtte her


Truck’n’Roll

Truck’n’Roll er en rabatordning for musikere, som gennem Europcar og ROSA kan leje varebiler, personbiler og minibusser med rabat, og som er fuldt forsikret.

Læs mere om Truck’n’Roll her