ROSA
KODA
MXD
GRAMEX
SNYK

Støttemuligheder fra Statens Kunstråd

Statens Kunstråds Musikudvalg støtter følgende områder:

Professionelle orkestre, kor og ensemblers virksomhed
Koncertvirksomhed, herunder musikforeninger, festivaler og musikdramatik
Musikundervisning og MGK
Musikskoler - refusion af lærerløn
Musikskoler - talentpleje og instrumenter
Efteruddannelse af professionelle musikere mv.
Informations-, dokumentations- og publikationsvirksomhed
Regionale spillesteder
Honorarstøtte til rytmiske spillesteder
National transportstøtte for orkestre/ensembler
International musikformidling
Amatørkor og -ensembler samt deres organisationer
Nye initiativer til styrkelse af de rytmiske vækstlag
En særlig indsats for den unge elite
Andre aktiviteter til fremme af musiklivet i Danmark

For de fleste puljers vedkommende er der én årlig ansøgningsfrist d. 17. august. Ansøgninger der indsendes efter udløbet af denne frist vil tidligst blive behandlet i begyndelsen af det efterfølgende år og vil kun blive imødekommet i ganske særlige tilfælde.

Der kan løbende søges tilskud til transportstøtte og til international musikudveksling.

Læs mere om betingelser og specifikke ansøgningsfrister via Kunst.dk