Støttemuligheder fra TEMPI

Tempis formål
Tempi har til formål at bidrage til at udvikle, styrke og understøtte det musikalske genreområde ‘folk og world samt de beslægtede genrer’. Endvidere er det organisationens formål at udbrede kendskab til og forståelse for genre-områderne, samt at medvirke til at fremme musiklivet i Danmark og dansk musik i udlandet.

TILSKUDSPULJER
Tempi har to puljer:

En udviklingspulje der kan søges til projektledelse, forretningsudvikling og markedsføring ifm. projekter, der i særlig grad positionerer eller formidler musik fra Tempis genreområde til nye brugere.

En eksportpulje der kan søges til transport- og markedsføringsudgifter i forbindelse med koncerter, showcases, netværksaktiviteter og andre eksportfremmende aktiviteter i udlandet.

Læs puljernes formål og kriterier grundigt, inden du ansøger! Kontakt Tempis sekretariat, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Alle indkomne ansøgninger vurderes ift. puljernes formål og kriterier.

Der kan ikke søges tilskud til projekter, der er afviklet eller påbegyndt inden ansøgningsfristen.

Ansøgninger screenes og forbehandles af Tempis sekretariatet, hvorefter alle tilskud godkendes af Tempis bestyrelse.

Det anbefales, at du søger i god tid, inden dit projekt påbegyndes. Ikke alle ansøgere får støtte.

Ansøgninger, der ikke er tastet ind i ansøgningsformularen og som ikke benytter budgetskabelonen, får automatisk afslag. Når fristen er overskredet, er det ikke muligt at ændre ansøgningen eller eftersende bilag. Skemaet lukker automatisk kl. 24:00 på den dag, der er frist og åbner igen senest en måned inden næste frist.

Læs mere her: https://tempi.nu/tilskudspuljer/