Hvem kan søge?

•Alle professionelle verdensmusik orkestre, som opererer med base i Danmark og hvis musik tager udgangspunkt i en eller flere stilarter af ikke vestlig oprindelse.
•Arrangører af festivaler og særlige world arrangementer med et
væsentlig indslag af dansk verdensmusik.
•Arrangører af efteruddannelsesaktiviteter på et professionelt niveau.
•Medlemskab af World Music Denmark er ingen betingelse. Hverken
for at søge eller modtage støtte fra WMDs støtteordninger.
WMD støtter ikke

•CD-produktioner - dvs. hverken udgifter til indspilning, fremstilling
eller markedsføring af CDer.
KODA, Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund
har såkaldte 'kollektive rettighedsmidler' eller 'kollektive
båndmidler', der kan søges til pladeproduktion. Læs mere
på de enkelte organisationers hjemmesider: KODA, DAF
og DMF.
•Transportudgifter i forbindelse med job i Danmark.
•Studierejser eller andre efteruddannelsesaktiviteter i udlandet.
Læs mere om komponisters og sangskriveres mulighder for
at søge søge støtte til projekter, arbejdsophold, kurser mv.
på de enkelte organisationers hjemmeside: KODA, DAF,
DMF. DPA og DJBFA.
•Udenlandske orkestres turnévirksomhed i Danmark.
•Udenlandske gæstemusikeres honorering eller opholdsudgifter
i forbindelse med job i Danmark.

Læs mere via linket her!